Київський національний університет будівництва і архітектури

Інституційний репозитарій

 

Нові надходження

Документ
Теорія прийняття рішень : конспект лекцій
(КНУБА, 2023) Горда, Олена Володимирівна
Містить теоретичний і довідковий матеріал, ілюстрований конкретними прикладами, контрольні запитання, список літератури. Розглянуто основні етапи вирішення задач прийняття рішень із використанням наявних математичних методів і алгоритмів. Розглянуто багатокритеріальні задачі в умовах визначеності, пов’язані з ними проблеми й сучасні підходи та методи їх вирішення. Призначено для студентів, які навчаються за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки», 126 «Інформаційні системи і технології», 015.10 «Професійна освіта. Комп’ютерні технології».
Документ
Охорона праці : методичні вказівки до виконання розділу «Охорона праці» в дипломних проектах магістрів
(КНУБА, 2023) Клімова, Ірина Володимирівна; Франчук, Юрій Йосипович; Мойсеєнко, В’ячеслав Вадимович
Містять загальні положення до виконання розділу «Охорона праці»: зміст завдання та розділу, приклади аналізу шкідливих і небезпечних виробничих факторів, склад основних проектних рішень з безпеки праці в проектно-технологічній документації у будівництві та цивільній інженерії, список рекомендованої навчально-методичної, законодавчої, нормативно-правової та нормативної літератури, а також вимоги до оформлення розділу. Призначено для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія», спеціалізації «Теплогазопостачання та вентиляція» усіх форм навчання.
Документ
Аналіз діяльності глобальної програми екоіндустріальних парків в Україні, формування тенденцій її розвитку включаючи участь кластерів у промислових екосистемах
(2023-11) Лаврухіна, К. О.; Ткаченко Ліана
В цьому дослідженні наголошено на важливості структурних дефіцитів у промислових екосистемах з метою максимізації переваг вибраних партнерств і підтримки інноваційної політики у сфері оновлення бізнес-процесів та обладнання. Географічні межі промислових екосистем починаються взаємозалежно між організаціями в їх складі та новими зв'язками за їх межами. Промислові екосистеми розглядаються як складні системи виробництва, що включають різноманітних учасників у ланцюгах створення вартості та тих, хто сприяє реалізації їх потенціалу та продуктивної потужності країни.
Документ
Психологія здорового способу життя : методичні вказівки до вивчення курсу
(КНУБА, 2023) Мороз Ірина Михайлівна,
Розглянуто вимоги підготовки до практичних занять та самостійної роботи студентів, змістовні модулі, ключові слова тем, література для самостійної підготовки, а також вимоги до написання і оформлення індивідуальних робіт. Призначено для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 017 «Фізична культура і спорт».
Документ
Психологія педагогічного спілкування: методичні вказівки до вивчення освітньої компоненти
(ЦП «Компринт», 2024) Мороз, Ірина Михайлівна
Розглянуто вимоги підготовки до практичних занять та самостійної роботи студентів, змістові модулі, ключові слова тем, література для самостійної підготовки, а також вимоги до написання і оформлення індивідуальних робіт. Призначено для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 015 «Професійна освіта» галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» Київського національного університету будівництва і архітектури.
Документ
Психологія: методичні вказівки до вивчення освітньої компоненти
(ЦП «Компринт», 2024) Мороз Ірина Михайлівна,
Розглянуто вимоги підготовки до практичних занять та самостійної роботи студентів, змістові модулі, ключові слова тем, література для самостійної підготовки, а також вимоги до написання і оформлення індивідуальних робіт. Призначено для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 242 «Туризм» галузі знань 24 «Сфера обслуговування» Київського національного університету будівництва і архітектури.
Документ
О едином континуальном гравитационно-электромагнитном поле
(КНУБА, 2019) Симонов, Игор
Відомо, що енергія будь-якого поля вносить вклад в гравітацію. Така енергетична залежність полів з урахуванням ємнісних властивостей системи розглядається як відображення існування єдиного фізичного поля. Показано, що векторний потенціал електромагнітного поля в розширеному експериментальному базисі електродинаміки, який враховує вплив ємнісних властивостей полів і простору, розкриває також існування і вплив гравітацій-ного поля. Сформульовано ідею використання єдиного континуального поля в побудові еле-ментів живої матерії у водних середовищах. Отримано рівняння для гравітаційної складової єдиного поля без використання ідеї викривлення просторів, і ця проблема вирішена в дусі під-ходу Фарадея-Максвелла. Це відкриває можливості для розвитку підходу до вирішення про-блеми впливу сукупності континуальних полів: гравітаційного і електромагнітного на форму-вання елементів живої матерії в водних середовищах
Документ
Специфіка дизайну систем розсіяного освітлення приміщень на основі світлодіодів
(КНУБА, 2019) Коваль, Лідія
У статті розглядається специфіка дизайну систем розсіяного освітлення приміщень на основі світлодіодів, яка визначається такими проблемами дизайнерського проектування світлодіодних освітлювальних систем: утворення множинних тіней при використанні груп відкритих світлодіодів у світильниках прямого світла; необхідність захисту зору користувачів від прямого попадання світла світлодіодів, у зв’язку з тим, що висока світлова ефективність і мініатюрні розміри сучасних світлодіодів призводять до концентрації значного світлового потоку в одній точці. У процесі роботи визначено, що перспективним варіантом вирішення вище окреслених проблем є використання розсіяного освітлення, яке вважається одним з найбільш комфортних, з точки зору уникнення засліплення та блискавості. Однак, розсіяне освітлення має такий недолік як монотонність. У результаті дослідження запропоновано способи уникнення монотонності світлового середовища, сформованого розсіяним світлом: основний – збагачення форми світильників і освітлювальних систем завдяки використанню для їх утворення складних і структурованих світлорозсіювальних поверхонь; додатковий – збагачення кольору освітлення за рахунок нюансових відмінностей у кольоровій температурі світла окремих світильників серед множини тих, що входять до загальної системи освітлення. Практичного застосування окреслені вище теоретичні положення набули у: серіях спроектованих абажурів (ПУ 112427, ПУ 130594), в основі конструкції яких лежать правильні (гексаедр або куб, октаедр, ікосаедр) і напівправи- льні (кубоктаедр, ромбокубоктаедр) багатогранники; серіях світлодіодних світильників – для освітлення абажурів (ПУ 128832) і для формування систем розсіяного освітлення (ПУ 121313). Також, виявлено, що в сучасному дизайні світильників розсіяного світла поширюється використання органічних світлодіодів (OLED) на жорсткій або гнучкій підкладці у якості джерел світла.
Документ
Експериментальне дослідження тепловіддачі опалювальних приладів з екструдованих алюмінієвих секцій
(КНУБА, 2019) Гламаздін, Павло; Пасічник, Павло
Ефективність алюмінієвих опалювальних приладів, що представлені на світовому теплотехнічному ринку, тримається на сталому рівні вже протягом декількох десятків років. Це зумовлено тим, що форма секції такого приладу не має можливості на суттєві зміни – це обумовлено способом виготовлення алюмінієвих опалювальних приладів, а саме литвом. Технологія вичерпала змогу подальшого поліпшення теплотехнічних характеристик приладів, але сам матеріал – алюмінієві сплави – дає широкий простір для пошуку нових форм оребрення та оптимізації його розмірів. Спроби використати інші технології виготовлення секцій опалювальних приладів, а саме пресування через фільтри тепловіддаючих поверхонь показали широкі можливості цього способу для підвищення ефективності оребрення алюмінієвих приладів. Нові технологічні підходи до створення нових конструкцій алюмінієвих приладів потребують їх попереднього моделювання і дослідження. Однак даних по тепловіддачі потрібних конструкцій в літературі фактично немає. Тому в статті представлено абсолютно нову конструкцію секції і аналітичне і експериментальне дослідження тепловіддачі приладу, а саме дослідження вільної конвекції в каналах, утворених запропонованим оребренням приладу. Дослідження показали, що розподілення температури на ребрах приладу по висоті мають схожий характер. Температура ребер досягає свого максимуму на відмітці від 250 мм до 350 мм потім відбувається її зменшення. Можна зробити висновок, що в цьому діапазоні товщина граничного шару стає максимальною після чого відбувається його зрив. Щоб цього уникнути необхідно вкорочувати секції або пристосовувати в даному діапазоні якийсь турбулізатор. Подальші дослідження мають бути направлені на дослідження швидкостей у каналі для точного визначення критеріальних рівнянь конвективного теплообміну для каналів сформованих у запропонованій секції опалювального приладу.
Документ
Садибний одноквартирний житловий будинок : методичні вказівки та завдання
(КНУБА, 2024) Яценко, Віктор Олександрович; Короткова, Тетяна Миколаївна; Коротков, Євгеній Микитович
Розглянуто методичні вказівки формують нормативну та законодавчу базу для розробки курсового проєкту індивідуального житлового будинку та визначено особливості творчого процесу виконання завдання. Призначено для здобувачів першого освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» спеціалізації «Ландшафтна та туристично-рекреаційна архітектура» для практичного використання при виконанні курсових проєктів з архітектурного проєктування.