Економіко-управлінські предиктори стратегічного девелопменту в умовах динамічного середовища впровадження проектів будівництва

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Автори
Рижакова, Галина Михайлівна
Малихіна, Оксана Михайлівна
Ручинська, Юлія Миколаївна
Петренко, Ганна Сисоївна
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Проведено визначення складу та критеріїв поділу й розмежування щодо систематизації джерел формування інвестиційних ресурсів з врахуванням специфіки функціонування підприємств підрядного будівництва, методологічні підходи до аналізу використання фінансових ресурсів на інвестиційні цілі, в їх складі ‒ характеристика особливостей фінансового забезпечення інвестиційного процесу підприємств житлового будівництва. Здійснено класифікацію основних моделей фінансування житла за критерієм механізму акумуляції заощаджень та їх трансформації в інвестиції. Це допомогло охарактеризувати вітчизняну модель як перехідну банківсько-орієнтовану і на цій основі сформулювати рекомендації щодо подальших перспектив її розвитку через застосування ескроу-рахунків та впровадження державної реєстрації майнових прав на набуття права власності на нерухоме майно при інвестуванні в будівництво.
Опис
Ключові слова
механізм інвестування будівництва житла, інвестор, забудовник, фонд фінансування будівництва, девелоперський будівельний проект, кафедра менеджменту в будівництві
Бібліографічний опис
Економіко-управлінські предиктори стратегічного девелопменту в умовах динамічного середовища впровадження проектів будівництва / Г. М. Рижакова, О. М. Малихіна, Ю. М. Ручинська, Г. С. Петренко // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2019. – № 39. – С. 154 - 163. - Бібліогр. : 13 назв.
Зібрання