Збереження національної культурної спадщини та пам’яток історії в історичних містах та місцевостях України (на прикладі Черкаського регіону)

Ескіз

Дата

2016

Автори

Тороп, Анатолій Васильович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Економічна думка

Анотація

Значне місце у процесі ствердження української нації як самостійної серед світової спільноти належить відродженню історії та національної свідомості українського народу, дослідженню та збереженню національної культурної спадщини, формуванню історичної пам’яті українців. Ці процеси сьогодні в Україні відбувається складно, що зумовлюється рядом чинників. Це насамперед: відмінності історичної долі різних регіонів України, недостатня обізнаність населення з фактами власної історії, живучість світоглядних стереотипів радянських часів, ретрансляція препарованої історичної пам’яті, яка сформувалась за часів СРСР. Тому проблема формування спільної історичної пам’яті, подолання дуалізму в тлумаченні ключових історичних подій різними соціальними, регіональними та етнічними групами є одним із стратегічних завдань держави у сфері гуманітарної політики.

Опис

Ключові слова

відродження історії, відродження національної свідомості українського народу, національна культурна спадщина, кафедра політичних наук

Бібліографічний опис

Тороп А. В. Збереження національної культурної спадщини та пам’яток історії в історичних містах та місцевостях України (на прикладі Черкаського регіону) / А. В. Тороп // Регіональна політика : історичні витоки, законодавче регулювання, практична реалізація : зб. наук. праць : в 2-х ч. / Мін-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. та ін. ; редкол. : П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль : Економічна думка, 2016. - Вип. ІІ, ч. 2 : Друга міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 14 -15 грудня 2016 р.. - С. 218 - 224. - Бібліогр. : 6 назв.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset