Концепція онтологій у моделюванні системи управління міською логістичною інфраструктурою

Ескіз

Дата

2019

Автори

Бушуєв, Сергій Дмитрович
Чуб, Ольга Ігорівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Управління логістичною інфраструктурою великого міста передбачає постановку і формалізацію завдань управління і контролю за розвитком сукупності об’єктів, що утворюють логістичну інфраструктуру, а також створення та впровадження відповідного прикладного інформаційного забезпечення. Розглянуто складові системи управління міською логістичною інфраструктурою і розроблено її множину взаємопов’язаних моделей предметних областей управління на основі онтологічного підходу як базис інструментальних засобів перетворення інформації, яка є критичною для підвищення ефективності системи управління. Створення системи подібних моделей допоможе адаптувати досліджувані інформаційні потоки до зміни зовнішніх та внутрішніх умов, а також інтегрувати різнорідні предметні галузі в рамках спільного розв’язання стратегічних задач управління міською логістичною структурою.

Опис

Ключові слова

логістична інфраструктура міста, онтологічна модель, система управління, бізнес-правила, кафедра управління проектами

Бібліографічний опис

Бушуєв С. Д. Концепція онтологій у моделюванні системи управління міською логістичною інфраструктурою / С. Д. Бушуєв, О. І. Чуб // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2019. – № 40. – С. 17 - 23. - Бібліогр. : 11 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset