Визначення особливостей ресурсного планування проектів ремонтів і модернізації складного технологічного обладнання

Ескіз

Дата

2016

Автори

Попов, Станіслав Олегович
Попрожук, Олена Олегівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Визначено місце ресурсного планування проектів ремонтів і модернізації складного технологічного обладнання у системі управління проектами на основі аналізу особливостей планування ресурсного забезпечення означених проектів. Проведено порівняльний аналіз підходів до визначення місця планування, як однієї з основних функцій управління, у методології класичного менеджменту та у методології управління проектами. На основі проведеного аналізу з врахуванням специфіки діяльності у сфері ремонтів і модернізації складного технологічного обладнання визначено характерні особливості ресурсного планування означених проектів та його основні етапи. На базі визначених етапів формуватиметься методика ресурсного планування проектів ремонтів і модернізації складного технологічного обладнання.

Опис

Ключові слова

проект, управління проектами, проекти ремонтів і модернізації складного технологічного обладнання, ресурсне планування, ресурси

Бібліографічний опис

Попов С. О. Визначення особливостей ресурсного планування проектів ремонтів і модернізації складного технологічного обладнання / С. О. Попов, О. О. Попрожук // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2016. – № 27. – С. 77-83. - Бібліогр. : 14 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset