Вип. 27

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 26
 • Документ
  Проблеми системного аналізу процесів очищення стічних вод
  (КНУБА, 2016) Єремєєв, Ігор Семенович; Дичко, Аліна Олегівна
  Системний аналіз процесів очищення стічних вод включає управління процесами на підставі складання евристик із визначенням страт, множини станів, обчислення можливих станів, ступенів можливості їх реалізації та імовірних наслідків цієї реалізації; визначення прирощення евклідової відстані між парами реальних станів, що спостерігаються і знаходяться поруч одне до одного на певному часовому інтервалі, а також імовірності та можливості такого переходу і рушійних сил, що його спричиняють. Рішення про необхідні регулюючі дії для підвищення ефективності очищення стоків приймається на підставі вибору методом Монте-Карло. Забезпечення якості очищення стічних вод шляхом управління системою очисних споруд передбачає спостереження станів та ступенів можливості цих станів; визначення станів, які є неможливими згідно з додатковою інформацією; передбачення станів, які не спостерігаються, але принципово можливі. Розроблений підхід до аналізу процесів очищення стічних вод базується на використанні нечітких даних і дозволяє розробити евристики для опрацювання керуючих впливів з метою покращання результатів діяльності очисних споруд. Визначення принципово можливих станів, які не можна зафіксувати онлайн, можуть вплинути у глобальному сенсі на систему та її показники, а також надають змогу оцінити їхню можливість і наступні наслідки. Розроблені евристики дозволяють підвищити якість процедур очищення стічних вод в умовах невизначеності та дії чинників, які слабко піддаються оцінюванню.
 • Документ
  Оцінка якості технології організації відпуску процедур при використанні ропи Шаболатського лиману
  (КНУБА, 2016) Кисилевська, Альона Юріївна; Нікіпелова, Олена Михайлівна
  Для повноцінного використання лікувальних вод під час відпуску процедур важливим є збереження їх природного складу. Від стану і правильної експлуатації бальнеотехнічного і гідромінеральної господарств санаторно-курортного закладу залежить якість відпуску процедур. В даній роботі вивчено, кваліметрично оцінено та удосконалено технологію організації відпуску лікувальних процедур при використанні ропи Шаболатського лиману на базі Реабілітаційного центру (РЦ) «Вікторія» (смт. Сергіївка, Одеська обл.). У дослідженні застосовано раніше розроблений метод кваліметричної оцінки якості організації відпуску процедур з використанням лікувальних вод. За результатами оцінки установа отримала 47 балів з максимальних 100 значення комплексного показника якості органиации процедур, тобто якість «задовільна» (> 37 балів). Розроблено технологічну інструкцію з організації, технології та контролю якості відпуску лікувальних процедур при зовнішньому використанні ропи Шаболатського лиману на базі РЦ «Вікторія», дано рекомендації щодо удосконалення технології. Проведені дослідження та розроблена технологічна інструкція дали можливість оцінити і вдосконалити якість організації процедур із застосуванням ропи Шаболатського лиману в РЦ «Вікторія».
 • Документ
  Синфазные и противофазные возмущения в двухконтурной системе связного регулирования
  (КНУБА, 2016) Иносов, Сергей Викторович; Скиданов, Владимир Михайлович; Соболевская, Татьяна Григорьевна; Сидун, Екатерина Васильевна
  В системе зонального автоматического регулирования температур между контурами регулирования посредством теплообмена между зонами возникают сильные положительные перекрестные связи. В ходе исследования обнаружено, что любые возмущения в связной двухконтурной системе автоматического регулирования могут быть представлены как сумма синфазных и противофазных возмущений. На первые возмущения система реагирует быстро, на вторые – на порядок медленнее. При расчете можно применять принцип суперпозиции, суммируя реакции на указанные составляющие. Рекомендуется избегать противофазных составляющих возмущений. Так, при программном регулировании зональных температур рекомендуется изменять зональные задания синхронно. В противном случае резко увеличивается время регулирования и динамические ошибки. Для систем двухконтурного регулирования с отрицательными перекрестными связями между контурами (например, регулирование температуры и влажности воздуха) все указанные рекомендации изменяются на противоположные.
 • Документ
  Розробка адаптивної системи контролю знань з відкритими питаннями
  (КНУБА, 2016) Цюцюра, Світлана Володимирівна; Федусенко, Олена Володимирівна; Федусенко, Анатолій Олександрович; Цюцюра, Микола Ігорович
  Стаття присвячена проблемам адаптивного навчання, а саме питанням контролю знань у таких системах. Під час проведення підсумкових контролів найбільш ефективним є відкриті питання, але перевірка таких питань є досить складною. Запропоновано методику аналізу відкритих питань, що базується на методі порівняння текстів за допомогою шинглів. Проведено порівняльний аналіз перевірки відкритих питань за допомогою розробленої системи та за допомогою наявних систем перевірки текстів, на основі якого можна зробити висновок, що запропонована методика працює правильно. Використання запропонованої системи контролю знань з відкритими питаннями дозволить підвищити якість навчання за рахунок збільшення ефективності контролю знань.
 • Документ
  Експериментальні дослідження та реалізація інформаційної системи тестування нейронної мережі для задачі діагностики технічного стану будівель
  (КНУБА, 2016) Міхайленко, Віктор Мефодійович; Терентьєв, Олександр Олександрович; Шабала, Євгенія Євгенівна; Турушев, Олександр Сергійович
  Проаналізовано результати експерименту з моделювання автоматизованої системи діагностики технічного стану будівель та отримано результати, які дають можливість забезпечити ефективне навчання нейронної мережі, як потужного інструменту, для точної і надійної діагностики певних етапів експлуатації будівель в межах їх життєвого циклу. Метою розробки є створення автоматизованої системи проектування дитячих ігрових майданчиків. А саме, створення інформаційної системи з підбору якісних, надійних та різноманітних матеріалів та елементів конструкцій дитячих майданчиків. Проведене дослідження доводить потенційну ефективність використання нейронних мереж для інформаційної системи діагностики технічного стану будівель.
 • Документ
  Гібридний підхід до аналізу та розпізнавання математичних формул з метою виявлення в них подібностей
  (КНУБА, 2016) Лізунов, Петро Петрович; Білощицький, Андрій Олександрович; Чала, Лариса Ернестівна; Білощицька, Світлана Василівна; Кучанський, Олександр Юрійович; Удовенко, Сергій Григорович
  Складність аналізу і розпізнавання математичних формул, які містяться в текстових документах, полягає в тому, що для знаходження неповних дублікатів необхідно аналізувати не просто графічне зображення, проводячи фільтрацію, виділення контурів і застосовуючи специфічні методи порівняння, а й текстову інтерпретацію формули, щоб мати змогу ідентифікувати неповний дублікат, за умови, що у формулі було змінено позначення літер, символи математичних операцій, форми дужок тощо. Тому для знаходження неповних дублікатів математичних формул пропонується гібридний підхід, що передбачає використання шаблонів, створених відповідно до особливостей графічних редакторів, та спеціальних конверторів формул з різних форматів до канонічного формату.
 • Документ
  Розроблення алгоритму визначення адекватності даних інформаційного образу учасника віртуальних спільнот
  (КНУБА, 2016) Федушко, Соломія Степанівна; Мельник, Дарина Володимирівна
  Вирішено актуальне наукове завдання розроблення методів перевірки достовірності персональних даних учасників віртуальних спільнот, а саме розробленню алгоритму визначення адекватності даних інформаційного образу учасника віртуальних спільнот. Здійснено аналіз останніх досліджень і публікацій у сфері якісного управління веб-спільнотами. Досліджено поняття віртуального інформаційного образу користувачів віртуальних спільнот українського сегмента Інтернету за допомогою комп'ютерно-лінгвістичного аналізу інформаційних слідів користувачів Інтернету. Також розроблено алгоритм визначення адекватності даних інформаційного образу учасника віртуальної спільноти реальним його даним. Цей алгоритм є основою для розроблення програмних засобів формування інформаційного образу віртуальної спільноти та її учасників. Результативність та ефективність використання розроблених методів та засобів для вирішення завдань адміністрування віртуальних спільнот доведені апробацією програмного комплексу комп’ютерно-лінгвістичної перевірки достовірності даних користувачів Інтернету.
 • Документ
  Оптимальні методи створення документації згідно стандартів управління якістюна основі ISO 9000
  (КНУБА, 2016) Ярка, Уляна Борисівна; Мина, Жанна Василівна; Пелещишин, Оксана Петрівна; Білущак, Тетяна Миколаївна
  Питання досягнення високої якості послуг одне з найбільш актуальних нині в Україні. Один із методів досягнення цієї мети є запровадження системи управління якістю СУЯ відповідно до міжнародного стандарту ISO 9001-2008. Процес проходження стандартизації супроводжується оформленням великої кількості документів, тому постає питання раціонального підходу до оформлення та вибору найкращого методу створення такої документації, враховуючи її специфіку. Розглянуто програмне забезпечення та різну методику для створення таких документів. Основну увагу сконцентровано на вільному програмному забезпеченні, що є у необмеженому доступі в мережі Інтернет. Одним з універсальних методів автоматизації роботи є створення шаблонів документів. Наведено способи створення таких шаблонів за рахунок можливостей програм пакету OpenOfficeorg та на основі додаткового використання вбудованої мови програмування OpenOfficeorg. Basic. Створення та використання таких шаблонів дасть можливість швидко досягнути поставленої мети, уникнути помилок, забезпечити мінімальний час роботи над документацією СУЯ, тим самим поліпшити якість роботи та впровадити дані стандарти.
 • Документ
  Технології адаптивного управління як механізм забезпечення ефективності організаційно-управлінських систем
  (КНУБА, 2016) Тімінський, Олександр Георгійович
  Розглянуто поняття адаптації та адаптивного управління. Висвітлено історію розвитку адаптивного управління. Наведено визначення адаптивного управління різних авторів. Описано дослідження в області адаптивного управління технічних систем. Підкреслено роль кібернетики в розвитку адаптивного управління. Відзначено еволюцію застосування адаптивного управління від технічних систем до організаційно-управлінських систем. Проаналізовано дослідження з адаптивного управління стосовно організаційно-управлінських систем. Також проведено аналіз досліджень в області адаптивності проектно-орієнтованих організацій. Розглянуто наукову проблему біадаптивного управління. Біадаптивне управління розуміється як взаємна адаптація операційної та проектної складових організаційно-управлінської системи. Розширено класифікацію систем адаптивного управління. Окреслено перспективи подальших досліджень в цьому напрямку.
 • Документ
  Моделювання показників стану шахтної атмосфери
  (КНУБА, 2016) Кружилко, Олег Євгенович; Полукарова, Світлана Геннадіївна
  Одним із основних напрямів діяльності ДУ «ННДІПБОП» є дослідження проблематики аварійності та травматизму й розроблення заходів щодо їх зменшення. На шахтах України з 2004 року впроваджувалась перша вітчизняна комплексна система протиаварійного захисту. У рамках здійснення авторського нагляду та узагальнення досвіду роботи цієї системи була створена робоча група, до складу якої входили фахівці Національного НДІ промислової безпеки та охорони праці. Для обробки масивів даних, отриманих від датчиків, побудови математичних моделей параметрів шахтної атмосфери, розрахунку прогнозних значень цих параметрів розроблено інформаційно-аналітичну підсистему контролю стану шахтної атмосфери.
 • Документ
  Цифровая экосистема приборостроительного предприятия
  (КНУБА, 2016) Егорченков, Алексей Владимирович; Егорченкова, Наталья Юрьевна
  Предложена модель цифровой экосистемы приборостроительного предприятия для управления портфелем проектов. Такая экосистема объединяет информацию из разных подразделений предприятия в единый пул и синхронизирует ее. Даны основные определения экосистем программного обеспечения и проведен анализ современных достижений в области их исследования. Для управления портфелем проектов приборостроительного предприятия предложено построить цифровую экосистему, которая будет включать следующие элементы: PRP-system, информационную систему бухгалтерского учета, информационную систему управления проектами, технологическую базу, модуль моделирования и конструкторскую документацию. Построена модель взаимодействия между элементами цифровой экосистемы. Описаны связи и фигурирующие в модели данные. Показано, что создание цифровых екосистем является эффективным способом организации деятельности приборостроительного предприятия.
 • Документ
  Вибір території під багатоквартирний будинок з позиції системологічного підходу
  (КНУБА, 2016) Гайна, Георгій Анатолійович; Єрукаєв, Андрій Віталійович; Гончаренко, Тетяна Андріївна
  В сучасному динамічному світі управління містом є досить складною задачею, оскільки необхідно враховувати безліч об’єктів, процесів, а також зв’язки, що описують взаємодію між ними. Крім того є ще багато прихованих елементів, виявлення яких потребує значних зусиль і фінансових витрат. Також важливою є правильна організація будівництва багатоквартирних будинків, що є складовою управління містом. Особливу увагу необхідно приділити вибору території, на якій і буде побудована житлова будівля, оскільки від розташування будинку великою мірою залежить рівень комфортності проживання майбутніх мешканців. З точки зору системології розглядається складна система, що поєднує в собі всі етапи реалізації розглянутого об’єкта дослідження: розгляд вільної території, розставлення пріоритетів для факторів впливу, їх оцінка та прийняття остаточного рішення. Введено такі поняття: система, що займає найголовніше місце в усьому подальшому дослідженні, її внутрішнє представлення, а також (як один із способів розкриття щойно згаданого елементу системології) запропоновані діаграми потоків даних з усіма їх складовими елементами. Виконані дослідження дають змогу розкрити переваги розглянутої системи, яка на відміну від наявної, дозволить враховувати більшу кількість факторів, що впливають на вибір території під багатоквартирний будинок.
 • Документ
  Концептуальна модель офісу управління проектами органічного виробництва
  (КНУБА, 2016) Фесенко, Тетяна Григорівна; Фесенко, Григорій Васильович; Фесенко, Галина Григорівна
  Проаналізовано сучасні наукові дослідження в контексті прийняття рішень у проектах агропромислового комплексу, а також практику використання технологій органічного виробництва українськими та зарубіжними сільськогосподарськими підприємствами. Проведено критичний аналіз Регіональної програми розвитку агропромислового комплексу (АПК) Луганської області на 2016-2020 рр. Наведено аргументи щодо впровадження технологій органічного виробництва для вирішення проблем АПК Луганщини. Окреслено місце офісу управління проектами органічного виробництва в системі управління інтеграцією програми. Запропоновано «контентні вставки» базової моделі проектного офісу, зокрема: «організаційна структура управління кооперацією агроформувань», «команда управління проектом з агроекологочутливими компетенціями», «центр технічного сервісу органічного виробництва» і т.ін. Запропонована концепція організації офісу управління проектами органічного виробництва здатна акумулювати організаційно-технічні можливості агроформувань для забезпечення системного управління агроекологічними проектами.
 • Документ
  Визначення особливостей ресурсного планування проектів ремонтів і модернізації складного технологічного обладнання
  (КНУБА, 2016) Попов, Станіслав Олегович; Попрожук, Олена Олегівна
  Визначено місце ресурсного планування проектів ремонтів і модернізації складного технологічного обладнання у системі управління проектами на основі аналізу особливостей планування ресурсного забезпечення означених проектів. Проведено порівняльний аналіз підходів до визначення місця планування, як однієї з основних функцій управління, у методології класичного менеджменту та у методології управління проектами. На основі проведеного аналізу з врахуванням специфіки діяльності у сфері ремонтів і модернізації складного технологічного обладнання визначено характерні особливості ресурсного планування означених проектів та його основні етапи. На базі визначених етапів формуватиметься методика ресурсного планування проектів ремонтів і модернізації складного технологічного обладнання.
 • Документ
  Методологія розробки комп’ютерних систем управління проектами зі складною структурою у гірничодобувному виробництві
  (КНУБА, 2016) Попов, Станіслав Олегович; Єріна, Ольга Олександрівна; Попрожук, Олена Олегівна
  У проектно-орієнтованої діяльності підприємств залізорудної гірничодобувної промисловості має місце актуальна проблема, яка полягає у гострій необхідності створення проблемно-орієнтованих інформаційних систем, які дозоляють формувати повно структурні моделі промислових проектів зі всіма елементами, які необхідні для розробки оптимального плану реалізації проектів (виконання робіт проектів), формувати плани ресурсного забезпечення їх реалізації і контролю ходу виконання проектів. Для розв’язання цієї проблеми авторами запропоновано новий підхід до розробки проблемно-орієнтованих інформаційних систем управління проектами. Цей підхід базується на розробці комплексного програмно-апаратного забезпечення систем моделювання проектів. Такий підхід грунтується на поділенні задач, які мають бути розв’язані під час підготовки проекту, за ступенем їх складності і необхідних ресурсів комп’ютерів для їх вирішення між програмними і апаратними модулями. Модульна побудова цієї системи суттєво підвищить швидкість розв’язання складних задач професійного спрямування за рахунок більш раціонального розподілу ресурсів системи між задачами, що розв’язуються. Авторами розроблено підхід до декомпозиції функцій систем управління проектами у плані створення їх програмної і апаратної частин. Розроблено алгоритм для визначення оптимальної структури і характеристик програмно-апаратного забезпечення системи управління проектами. Вказані підходи формують методологічну основу для розробки інформаційних систем управління складними за структурою проектами у галузі залізорудного гірничодобувного виробництва і надають можливість практичної розробки таких систем з корпоративним рівнем користування.
 • Документ
  Нечіткий підхід у формуванні портфеля розвитку організації
  (КНУБА, 2016) Молоканова, Валентина Михайлівна
  Зростання невизначеності в сучасному світі робить неможливим застосування точних математичних методів в задачах формування ціннісно-орієнтованого портфеля проектів. Нечіткі маловивчені фактори, пов'язані з людською поведінкою зазвичай не враховуються в жорсткій постановці управлінських завдань. Однак саме ці фактори часто є причиною невдач в управлінні портфелями проектів, де потрібна інтеграція зусиль всіх зацікавлених сторін. Розглянуто можливості використання теорії нечітких множин для управління стратегічним портфелем організації. Запропоновано нечіткий підхід до оцінки цінностей проектів та формування портфеля на основі оцінювання нечітких величин. Визначено, що застосування систем нечіткого виводу забезпечує більшу гнучкість розв’язання задач управління портфелями проектів в умовах невизначеності.
 • Документ
  Визначення ефективності проектів/програм/портфелів логістичних інформаційних систем військових автомобільних господарств
  (КНУБА, 2016) Меленчук, Віктор Миколайович
  В роботі викладено розробку методичних підходів до оцінювання ефективності проектів, логістичних інформаційних систем автомобільних господарств військових формувань та правоохоронних органів. Складність та слабка формалізованість даної задачі вимагає застосування методів нечіткої логіки. Визначено показники оцінки, які складаються із загальних показників оцінки проектів, логістичних систем, інформаційних систем та особливостей діяльності військових автомобільних господарств. Побудована ієрархічна модель нечіткого логічного виводу оцінки проекту логістичної інформаційної системи, яка на відміну від наявних дозволяє враховувати значну кількість показників кількісного та якісного характеру. Здійснено експериментальне дослідження, яке підтверджує адекватність застосованого підходу. Упровадження цього методу у складі програмно-алгоритмічного забезпечення інформаційно-телекомунікаційних систем військових формувань та правоохоронних органів надасть змогу скоротити час на оцінку проектів та підвищити якість рішень, які приймаються.
 • Документ
  The assurance networks application for risk modeling of enterprises’ innovation activity
  (КНУБА, 2016) Kovalenko, Igor; Chernova, Liubava
  An example of modeling risk-contributing factors which introduce uncertainties into the innovative activity of enterprise has been discussed. The simulation method has been developed on the base of the classical theory of probability (probabilistic inference). In order to estimate the interdependent risk-contributing factors we use a simply connected tree-like network of assurance which allows modeling uncertain situations taking into account the stochastic relations which arise among situations. The obtained results of estimation of the network increasing vertices lead to a conclusion on high probability of the satisfactory condition of the innovative product orders portfolio.
 • Документ
  Формирование обобщенного свода знаний по управлению проектами
  (КНУБА, 2016) Кононенко, Игорь Владимирович; Агаи, Ахмад
  Сформирован обобщенный свод знаний по управлению проектами. Свод знаний построен на основе руководства PMBOK с использованием стандарта ISO 21500, методологи PRINCE2, руководства SWEBOK, а также Agile методологий SCRUM, XP, Канбан. Ценности и принципы собраны в четыре группы, касающиеся: отдельного члена команды, взаимодействия членов команды, продукта проекта, технологии работы команды. Рассмотрены жизненные циклы PMBOK, XP, Канбан. К традиционным типам организационных структур управления проектами: функциональной, матричной, проектной и комбинированной добавлена оболочечная организация. Проанализированы роли и ответственности в рассматриваемых стандарте, руководствах, методологиях. Составлена таблица ролей и ответственности обобщенного свода знаний.
 • Документ
  Практическое применение метода анализа иерархий в управлении проектами
  (КНУБА, 2016) Веренич, Елена Владимировна
  Окружающая среда проекта (программы) является одним из ментальних пространств проекта (программы), влияющая на него (ее) как позитивно, так и негативно. Негативное влияние способно привести к рискам. Проектный менеджер нуждается в инструментах, которые помогут ему определять источники наиболее существенного негативного влияния для разработки превентивных мер. Такими инструментами могут бать экспертные методы и методики. Метод анализа иерархий является одним из таких методов. Он может быть использован в различных проектных (программных) процессах. Он не нуждается в большом количестве экспертов для применения, а в некоторых ситуациях проектный менеджер может применять его и единолично. Представлены результаты практического применения метода анализа иерархий на примере двух различных проектов, внедренных автором. Представленные результаты иллюстрируют особенности использования на различных стадиях проекта (программы) и представляют собой не только математические расчеты метода, но и практические действия, предпринятые на основании его применения.