Вип. 27

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/353

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 10 з 26
 • Документ
  Проблеми системного аналізу процесів очищення стічних вод
  (КНУБА, 2016) Єремєєв, Ігор Семенович; Дичко, Аліна Олегівна
  Системний аналіз процесів очищення стічних вод включає управління процесами на підставі складання евристик із визначенням страт, множини станів, обчислення можливих станів, ступенів можливості їх реалізації та імовірних наслідків цієї реалізації; визначення прирощення евклідової відстані між парами реальних станів, що спостерігаються і знаходяться поруч одне до одного на певному часовому інтервалі, а також імовірності та можливості такого переходу і рушійних сил, що його спричиняють. Рішення про необхідні регулюючі дії для підвищення ефективності очищення стоків приймається на підставі вибору методом Монте-Карло. Забезпечення якості очищення стічних вод шляхом управління системою очисних споруд передбачає спостереження станів та ступенів можливості цих станів; визначення станів, які є неможливими згідно з додатковою інформацією; передбачення станів, які не спостерігаються, але принципово можливі. Розроблений підхід до аналізу процесів очищення стічних вод базується на використанні нечітких даних і дозволяє розробити евристики для опрацювання керуючих впливів з метою покращання результатів діяльності очисних споруд. Визначення принципово можливих станів, які не можна зафіксувати онлайн, можуть вплинути у глобальному сенсі на систему та її показники, а також надають змогу оцінити їхню можливість і наступні наслідки. Розроблені евристики дозволяють підвищити якість процедур очищення стічних вод в умовах невизначеності та дії чинників, які слабко піддаються оцінюванню.
 • Документ
  Оцінка якості технології організації відпуску процедур при використанні ропи Шаболатського лиману
  (КНУБА, 2016) Кисилевська, Альона Юріївна; Нікіпелова, Олена Михайлівна
  Для повноцінного використання лікувальних вод під час відпуску процедур важливим є збереження їх природного складу. Від стану і правильної експлуатації бальнеотехнічного і гідромінеральної господарств санаторно-курортного закладу залежить якість відпуску процедур. В даній роботі вивчено, кваліметрично оцінено та удосконалено технологію організації відпуску лікувальних процедур при використанні ропи Шаболатського лиману на базі Реабілітаційного центру (РЦ) «Вікторія» (смт. Сергіївка, Одеська обл.). У дослідженні застосовано раніше розроблений метод кваліметричної оцінки якості організації відпуску процедур з використанням лікувальних вод. За результатами оцінки установа отримала 47 балів з максимальних 100 значення комплексного показника якості органиации процедур, тобто якість «задовільна» (> 37 балів). Розроблено технологічну інструкцію з організації, технології та контролю якості відпуску лікувальних процедур при зовнішньому використанні ропи Шаболатського лиману на базі РЦ «Вікторія», дано рекомендації щодо удосконалення технології. Проведені дослідження та розроблена технологічна інструкція дали можливість оцінити і вдосконалити якість організації процедур із застосуванням ропи Шаболатського лиману в РЦ «Вікторія».
 • Документ
  Синфазные и противофазные возмущения в двухконтурной системе связного регулирования
  (КНУБА, 2016) Иносов, Сергей Викторович; Скиданов, Владимир Михайлович; Соболевская, Татьяна Григорьевна; Сидун, Екатерина Васильевна
  В системе зонального автоматического регулирования температур между контурами регулирования посредством теплообмена между зонами возникают сильные положительные перекрестные связи. В ходе исследования обнаружено, что любые возмущения в связной двухконтурной системе автоматического регулирования могут быть представлены как сумма синфазных и противофазных возмущений. На первые возмущения система реагирует быстро, на вторые – на порядок медленнее. При расчете можно применять принцип суперпозиции, суммируя реакции на указанные составляющие. Рекомендуется избегать противофазных составляющих возмущений. Так, при программном регулировании зональных температур рекомендуется изменять зональные задания синхронно. В противном случае резко увеличивается время регулирования и динамические ошибки. Для систем двухконтурного регулирования с отрицательными перекрестными связями между контурами (например, регулирование температуры и влажности воздуха) все указанные рекомендации изменяются на противоположные.
 • Документ
  Розробка адаптивної системи контролю знань з відкритими питаннями
  (КНУБА, 2016) Цюцюра, Світлана Володимирівна; Федусенко, Олена Володимирівна; Федусенко, Анатолій Олександрович; Цюцюра, Микола Ігорович
  Стаття присвячена проблемам адаптивного навчання, а саме питанням контролю знань у таких системах. Під час проведення підсумкових контролів найбільш ефективним є відкриті питання, але перевірка таких питань є досить складною. Запропоновано методику аналізу відкритих питань, що базується на методі порівняння текстів за допомогою шинглів. Проведено порівняльний аналіз перевірки відкритих питань за допомогою розробленої системи та за допомогою наявних систем перевірки текстів, на основі якого можна зробити висновок, що запропонована методика працює правильно. Використання запропонованої системи контролю знань з відкритими питаннями дозволить підвищити якість навчання за рахунок збільшення ефективності контролю знань.
 • Документ
  Експериментальні дослідження та реалізація інформаційної системи тестування нейронної мережі для задачі діагностики технічного стану будівель
  (КНУБА, 2016) Міхайленко, Віктор Мефодійович; Терентьєв, Олександр Олександрович; Шабала, Євгенія Євгенівна; Турушев, Олександр Сергійович
  Проаналізовано результати експерименту з моделювання автоматизованої системи діагностики технічного стану будівель та отримано результати, які дають можливість забезпечити ефективне навчання нейронної мережі, як потужного інструменту, для точної і надійної діагностики певних етапів експлуатації будівель в межах їх життєвого циклу. Метою розробки є створення автоматизованої системи проектування дитячих ігрових майданчиків. А саме, створення інформаційної системи з підбору якісних, надійних та різноманітних матеріалів та елементів конструкцій дитячих майданчиків. Проведене дослідження доводить потенційну ефективність використання нейронних мереж для інформаційної системи діагностики технічного стану будівель.
 • Документ
  Гібридний підхід до аналізу та розпізнавання математичних формул з метою виявлення в них подібностей
  (КНУБА, 2016) Лізунов, Петро Петрович; Білощицький, Андрій Олександрович; Чала, Лариса Ернестівна; Білощицька, Світлана Василівна; Кучанський, Олександр Юрійович; Удовенко, Сергій Григорович
  Складність аналізу і розпізнавання математичних формул, які містяться в текстових документах, полягає в тому, що для знаходження неповних дублікатів необхідно аналізувати не просто графічне зображення, проводячи фільтрацію, виділення контурів і застосовуючи специфічні методи порівняння, а й текстову інтерпретацію формули, щоб мати змогу ідентифікувати неповний дублікат, за умови, що у формулі було змінено позначення літер, символи математичних операцій, форми дужок тощо. Тому для знаходження неповних дублікатів математичних формул пропонується гібридний підхід, що передбачає використання шаблонів, створених відповідно до особливостей графічних редакторів, та спеціальних конверторів формул з різних форматів до канонічного формату.
 • Документ
  Розроблення алгоритму визначення адекватності даних інформаційного образу учасника віртуальних спільнот
  (КНУБА, 2016) Федушко, Соломія Степанівна; Мельник, Дарина Володимирівна
  Вирішено актуальне наукове завдання розроблення методів перевірки достовірності персональних даних учасників віртуальних спільнот, а саме розробленню алгоритму визначення адекватності даних інформаційного образу учасника віртуальних спільнот. Здійснено аналіз останніх досліджень і публікацій у сфері якісного управління веб-спільнотами. Досліджено поняття віртуального інформаційного образу користувачів віртуальних спільнот українського сегмента Інтернету за допомогою комп'ютерно-лінгвістичного аналізу інформаційних слідів користувачів Інтернету. Також розроблено алгоритм визначення адекватності даних інформаційного образу учасника віртуальної спільноти реальним його даним. Цей алгоритм є основою для розроблення програмних засобів формування інформаційного образу віртуальної спільноти та її учасників. Результативність та ефективність використання розроблених методів та засобів для вирішення завдань адміністрування віртуальних спільнот доведені апробацією програмного комплексу комп’ютерно-лінгвістичної перевірки достовірності даних користувачів Інтернету.
 • Документ
  Оптимальні методи створення документації згідно стандартів управління якістюна основі ISO 9000
  (КНУБА, 2016) Ярка, Уляна Борисівна; Мина, Жанна Василівна; Пелещишин, Оксана Петрівна; Білущак, Тетяна Миколаївна
  Питання досягнення високої якості послуг одне з найбільш актуальних нині в Україні. Один із методів досягнення цієї мети є запровадження системи управління якістю СУЯ відповідно до міжнародного стандарту ISO 9001-2008. Процес проходження стандартизації супроводжується оформленням великої кількості документів, тому постає питання раціонального підходу до оформлення та вибору найкращого методу створення такої документації, враховуючи її специфіку. Розглянуто програмне забезпечення та різну методику для створення таких документів. Основну увагу сконцентровано на вільному програмному забезпеченні, що є у необмеженому доступі в мережі Інтернет. Одним з універсальних методів автоматизації роботи є створення шаблонів документів. Наведено способи створення таких шаблонів за рахунок можливостей програм пакету OpenOfficeorg та на основі додаткового використання вбудованої мови програмування OpenOfficeorg. Basic. Створення та використання таких шаблонів дасть можливість швидко досягнути поставленої мети, уникнути помилок, забезпечити мінімальний час роботи над документацією СУЯ, тим самим поліпшити якість роботи та впровадити дані стандарти.
 • Документ
  Технології адаптивного управління як механізм забезпечення ефективності організаційно-управлінських систем
  (КНУБА, 2016) Тімінський, Олександр Георгійович
  Розглянуто поняття адаптації та адаптивного управління. Висвітлено історію розвитку адаптивного управління. Наведено визначення адаптивного управління різних авторів. Описано дослідження в області адаптивного управління технічних систем. Підкреслено роль кібернетики в розвитку адаптивного управління. Відзначено еволюцію застосування адаптивного управління від технічних систем до організаційно-управлінських систем. Проаналізовано дослідження з адаптивного управління стосовно організаційно-управлінських систем. Також проведено аналіз досліджень в області адаптивності проектно-орієнтованих організацій. Розглянуто наукову проблему біадаптивного управління. Біадаптивне управління розуміється як взаємна адаптація операційної та проектної складових організаційно-управлінської системи. Розширено класифікацію систем адаптивного управління. Окреслено перспективи подальших досліджень в цьому напрямку.
 • Документ
  Моделювання показників стану шахтної атмосфери
  (КНУБА, 2016) Кружилко, Олег Євгенович; Полукарова, Світлана Геннадіївна
  Одним із основних напрямів діяльності ДУ «ННДІПБОП» є дослідження проблематики аварійності та травматизму й розроблення заходів щодо їх зменшення. На шахтах України з 2004 року впроваджувалась перша вітчизняна комплексна система протиаварійного захисту. У рамках здійснення авторського нагляду та узагальнення досвіду роботи цієї системи була створена робоча група, до складу якої входили фахівці Національного НДІ промислової безпеки та охорони праці. Для обробки масивів даних, отриманих від датчиків, побудови математичних моделей параметрів шахтної атмосфери, розрахунку прогнозних значень цих параметрів розроблено інформаційно-аналітичну підсистему контролю стану шахтної атмосфери.