ЗНАЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ФІЗИКА» ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ІНЖЕНЕРА-БУДІВЕЛЬНИКА

Ескіз

Дата

2017

Автори

Петруньок, Т.Б.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

НПУ

Анотація

Будівельна галузь є однією з найважливіших галузей народного господарства, від якої залежить ефективність функціонування всієї системи господарювання в країні. Постійні зміни, що відбуваються у будівництві, вимагають відповідного забезпечення цієї галузі кваліфікованими фахівцями, які повинні отримати відповідну фахову підготовку у вищому навчальному закладі. У статті обґрунтовано доцільність формування фахової компетентності студентів вищих будівельних навчальних закладів через впровадження в Україні нових державних будівельних норм, нових сучасних технологій виробництва конструкцій, виробів і матеріалів, методів розрахунку інженерних конструкцій, інноваційного програмного забезпечення для проектування промислових і цивільних споруд. Також доведено важливість дисципліни «Фізика» при формуванні фахової компетентності майбутнього інженера – будівельника.

Опис

Ключові слова

будівельна галузь, дисципліна «Фізика, інженер-будівельник, фахівець, фахова компетентність

Бібліографічний опис

Петруньок Т.Б. Значення дисципліни « Фізика» для формування фахової компетентності майбутнього інженера – будівельника. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 3. Фізика і математика у вищій і середній школі. – Випуск 19 : збірник наукових праць. – Київ: Вид – во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. – 27 – 32 с.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced