Законодавча політика в галузі охорони спадщини модерну в Україні

Ескіз

Дата

2016

Автори

Івашко, Юлія Вадимівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Економічна думка

Анотація

Архітектура, як специфічна форма суспільного буття, є штучно створеним простором життєдіяльності людства, втілена в найрізномантніших спорудах, які формують середовище з різним функціональним призначенням і незчисленним розмаїттям архітектурних форм. Архітектурне середовище є відображенням складних соціальних, економічних, політичних процесів, для яких притаманною є постійність змін. У сукупності вони складають сутність явища архітектури і справляють безпосередній вплив на процеси формоутворення, які, в свою чергу, теж зазнають постійних змін у часі і у просторі.

Опис

Ключові слова

законодавча політика, охорона спадщини, спадщина модерну в Україні, кафедра основ архітектури і архітектурного проектування

Бібліографічний опис

Івашко Ю. В. Законодавча політика в галузі охорони спадщини модерну в Україні / Ю. В. Івашко // Регіональна політика : історичні витоки, законодавче регулювання, практична реалізація : зб. наук. праць : в 2-х ч. / Мін-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. та ін. ; редкол. : П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль : Економічна думка, 2016. - Вип. ІІ, ч. 2 : Друга міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 14 -15 грудня 2016 р.. - С. 19-24. - Бібліогр. : 3 назви.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced