Застосування геоінформаційних систем та геоінформаційних технологій у дослідженні ландшафтів

Ескіз

Дата

2018

Автори

Зацерковний, Віталій Іванович
Оберемок, Наталія Василівна
Кун, Юлія Вікторівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розглянуто досвід і можливості застосування комп’ютерної техніки, геоінформаційних систем (ГІС) та технологій для задач дослідження ландшафтної структури території та оцінки антропогенних змін ландшафтів. Наведено методи обробки інформації, які використовуються при ландшафтному картографуванні з використанням ГІС. Сформульовано основні задачі геоінформаційно-картографічного забезпечення ландшафтно-екологічного моніторингу. Сформульовано принципи дослідження і картографування динаміки змін ландшафтів за допомогою ГІС. Представлено функціональну схему ГІС для проведення геоекологічного моніторингу ландшафтів. Наведено методику геоекологічної оцінки територій за допомогою ГІС. Засвідчено, що активне використання сучасних геоінформаційних технологій у ландшафтознавстві збагачує глибину прикладних та регіональних досліджень.

Опис

Ключові слова

ландшафт, ландшафтні дослідження, геоінформаційні системи (ГІС), геоінформаційні технології (ГІТ), антропогенна перетвореність ландшафтів, цифрові моделі рельєфу (ЦМР)

Бібліографічний опис

Зацерковний В. І. Застосування геоінформаційних систем та геоінформаційних технологій у дослідженні ландшафтів / В. І. Зацерковний, Н. В. Оберемок, Ю. В. Кун // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2018. – № 34. – С. 92 – 103. - Бібліогр. : 8 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset