Інтелектуальні інформаційні інструменти розвитку виробничих систем, енергетичного менеджменту та підприємства в цілому

Ескіз

Дата

2019

Автори

Савенко, Володимир Іванович
Доценко, Сергій Ілліч
Клюєва, Вікторія Василівна
Пальчик, Сергій Петрович
Терещук, Микола Олександрович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Наведено методи моделювання знань про предметну область на основі центральної закономірності інтегративної діяльності мозку, модель архітектури знань у формі чотиривимірного процесно-ресурсного представлення моделі знань про діяльність, практичне застосування запропонованої моделі для теоретичного обґрунтування моделей архітектури знань для BSC-методології та когнітивної структуризації знань в PEST-методології. Розглянуто архітектуру знань в методології PEST-аналізу, що заснована на принципі бінарних відносин у вигляді діалектичних категорій єдності «загального» і «тотожності» і причинно-наслідкових зв'язків між категоріями і є практичним прикладом моделі знань про предметну область, заснованої на центральних законах інтегративної мозкової діяльності. Наведено основні принципи ефективного функціонування виробничих систем та роль синергічної дії елементів системи для досягнення бажаного результату– мінімізації дистанції між поставленою метою і результатом в умовах невизначеності функціонування та застосування автоматизованих систем та інформаційних технологій.

Опис

Ключові слова

виробнича система, організаційна структура, об’єкт управління, суб’єкт управління, інформація, синергія, кафедра організації і управління будівництвом, кафедра кібернетичної безпеки та комп’ютерної інженерії, кафедра містобудування

Бібліографічний опис

Інтелектуальні інформаційні інструменти розвитку виробничих систем, енергетичного менеджменту та підприємства в цілому / В. І. Савенко, С. І. Доценко, В. В. Клюєва [та ін.] // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2019. – № 37. – С. 195-204. - Бібліогр. : 30 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset