Роль інженера-консультанта в будівельній сфері

Ескіз

Дата

2018

Автори

Бурлака, Дарина Миколаϊвна
Гаскевич, Анна Сергіϊвна
Ільченко, Тетяна Анатоліϊвна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Незалежний інженер-консультант є ключовою фігурою в стратегії розвитку будівельного бізнесу. Інженер-консультант виступає в ролі експерта, який консультує замовника з питань реалізації проекту, займається підбором постачальників і підрядників, керує будівництвом на майданчику і повністю супроводжує проект на всіх стадіях будівництва і до його прийняття замовником.

Опис

Ключові слова

кафедра економіки будівництва, інженер-консультант, будівельний бізнес, замовник, підрядник, інжинірингова діяльність

Бібліографічний опис

Бурлака Д. М. Роль інженера-консультанта в будівельній сфері / Д. М. Бурлака, А. С. Гаскевич, Т. А. Ільченко // Будівельне право : проблеми теорії і практики : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол.: П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль : Економічна думка, 2018. – Друга наук. практ. конф., Київ, 6 грудня 2018 р. - С. 270 - 273. - Бібліогр. : 4 назви.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset