Автентичність і достовірність: концепт і проблема архітектурної реставрації

Ескіз

Дата

2014

Автори

Пламеницька, О. А.
Мойсеєнко, З. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

У статті розглядаються категорії «автентичність» і «достовірність» з точки зору методології архітектурної реставрації. Досліджуються межі автентичності та достовірності у пам’ятці архітектури, виходячи з головної мети реставрації – відновлення пам’ятки як твору мистецтва. Доводиться несуперечливість і рівнозначність обох категорій, єдність яких становить основний концепт реставрації, її «букву і дух».

Опис

Ключові слова

автентичність, достовірність, пам’ятка архітектури, субстанція, реставрація, концепт, Венеційська хартія, подлинность, достоверность, памятник архитектуры, субстанция, реставрация, концепт, Венецианская хартия, authenticity, reliability, architectural monument, substance, restoration, concept, Venice Charter

Бібліографічний опис

Пламеницька О. А. Автентичність і достовірність: концепт і проблема архітектурної реставрації / О. А. Пламеницька, З. В. Мойсеєнко // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-вироб. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. – Київ : КНУБА, 2014. – Вип. 2. – С. 83-92. – Бібліогр. : 15 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset