Динамічна математична модель робочого процесу формування залізобетонних виробів

Ескіз

Дата

2012

Автори

Сівко, В. Й.
Кузьмінець, М. П.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Викладена методика вдосконалення динамічних параметрів касетних установок, що отримала практичну перевірку і задовільну оцінку у виробничих умовах. Це дозволило удосконалити технологію виготовлення виробів у касетних установках за рахунок оптимізації напружено-деформованого стану бетонної суміші в робочій зоні та розробки принципової схеми збудження коливань роздільного листа і збільшення його динамічних параметрів.

Опис

Ключові слова

касетна установка, бетон, віброформування, напружено-деформований стан

Бібліографічний опис

Сівко В. Й. Динамічна математична модель робочого процесу формування залізобетонних виробів / В. Й. Сівко, М. П. Кузьмінець // Техніка будівництва : наук.-техн. журн. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. І. І. Назаренко. - Київ : КНУБА, 2012. - № 28. - С. 41 - 45. - Бібліогр. : 2 назви.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset