Конструювання обвідних поверхонь однопараметричної множини площин та побудова їх розгорток

Ескіз

Дата

2012

Автори

Ананенко, Тетяна Анатоліївна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Дисертаційну роботу присвячено конструюванню обвідних поверхонь однопараметричної множини площин, при якому сама множина площин утворюється за заданим законом неперервного переміщення площини в просторі. Розглянуто різні закони переміщення площини та особливості побудови розгорток відсіків отриманих торсів. Отримано параметричні рівняння розгортних поверхонь та їх ребер звороту як у просторі, так і на розгортці. Основними розглянутими способами утворення однопараметричної множини площин є додавання двох рухів: обертального руху площини навколо осі і одночасному переміщенні осі в просторі за заданим законом та додавання відносного руху площини в системі тригранника Френе з переносним його рухом по заданій напрямній кривій.

Опис

Ключові слова

однопараметрична множина площин, розгортна поверхня, напрямна крива, тригранник Френе

Бібліографічний опис

Ананенко Т. А. Конструювання обвідних поверхонь однопараметричної множини площин та побудова їх розгорток : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.01 / Ананенко Тетяна Анатоліївна; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. - Київ, 2012. - 20 с. : іл. - Бібліогр. : с. 17 - 18.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset