Застосування інформаційних технологій для контролю знань

Ескіз

Дата

2018

Автори

Баженов, В. А.
Шишов, O. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Стаття присвячена застосуванню оригінальних програмних засобів для поточного та модульного контролю, які розроблено на кафедрі будівельної механіки Київського національного університету будівництва і архітектури (КНУБА), і протягом багатьох років використовуються у навчальному процесі.

Опис

Ключові слова

навчання, тестування, програма, питання, кафедра будівельної механіки

Бібліографічний опис

Баженов В. А. Застосування інформаційних технологій для контролю знань / В. А. Баженов, О. В. Шишов // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.- техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ, 2018. – Вип. 101. – С. 67 - 82. - Бібліогр. : 2 назви.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset