Задача розміщення регуляторів подачі цільового продукту при проектуванні інженерних мереж

Ескіз

Дата

2019

Автори

Полтораченко, Наталія Іванівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Проведено аналіз сучасного стану інженерних мереж та задач, які необхідно розв'язати при їх проектуванні. Наведено аргументи щодо актуальності сформульованої задачі. Розглянуто питання оптимізації розташування регуляторів подачі цільового продукту при проектуванні інженерних мереж з урахуванням надійності забезпечення споживачів цільовим продуктом. Запропоновано топологічну модель території проектування, введено функції належності, які характеризують ступінь забезпечення споживачів цільовим продуктом. При побудові математичної моделі використано підхід до оптимізації синтезу резервних інженерних мереж “у малому”, коли з критерію оптимальності виключається математичне сподівання втрат, але в систему обмежень включаються нерівності, що дозволяють перевірити систему на надійність функціонування. В роботі побудовано математичну модель задачі розміщення регуляторів, яка дає змогу використовувати апарат бульового програмування. Сформульовано умови застосування запропонованої моделі.

Опис

Ключові слова

інженерна мережа, регулятори цільового продукту, математична модель, нечіткість інформації, бульові змінні, кафедра інформаційних технологій проектування та прикладної математики

Бібліографічний опис

Полтораченко Н. І. Задача розміщення регуляторів подачі цільового продукту при проектуванні інженерних мереж / Н. І. Полтораченко // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2019. – № 40. – С. 129 - 133. - Бібліогр. : 12 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset