Дослідження стійкості структури орбітального угруповання та безпеки польотів космічних апаратів

Ескіз

Дата

2016

Автори

Білобородов, Олег Олександрович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Увага провідних країн світу до забезпечення переваги в космічному просторі потребує здійснення постійного контролю безпеки функціонування національних космічних апаратів. Прогнозування орбітального руху дозволяє завчасно вживати заходи щодо зниження імовірності зіткнення космічних засобів. Формалізовано необхідну і достатню умови зіткнення космічних об’єктів на навколоземних орбітах. Для оцінки безпеки польотів окремих класів космічних апаратів проведено моделювання руху діючих космічних апаратів видової розвідки та дистанційного зондування Землі. Наведено результати дослідження довгострокових тенденцій взаємного розташування космічних апаратів на орбітах, а також обґрунтування і формалізація оптимізаційного завдання здійснення маневрів з метою уникнення небезпечних наближень космічних апаратів.

Опис

Ключові слова

аналіз космічної обстановки, орбітальне угруповання, перехоплення, зіткнення

Бібліографічний опис

Білобородов О. О. Дослідження стійкості структури орбітального угруповання та безпеки польотів космічних апаратів / О. О. Білобородов // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2016. – № 27. – С. 101-105. - Бібліогр. : 11 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset