Закономірності узагальнення силуету монументально-декоративної скульптури

Ескіз

Дата

2020

Автори

Полубок, А. П.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Враховуючи аспекти взаємозв’язку архітектури і скульптури, у статті розглянуті закономірності та важливість застосування узагальнення силуетів скульптурної пластики у відкритому громадському просторі архітектурного середовища. Архітектурне середовище, в умовах взаємозв’язку із скульптурою, впливає на монументально-декоративну пластику та вимагає один із особливих засобів вираження скульптурної композиції – узагальнення силуету об’ємної форми, яка сприймається у відкритому громадському просторі. Так скульптурна пластика, яка стає по суті одним із учасників формування предметного простору, неодмінно піддається коригуванню силуету через визначення рівня його узагальнення в залежності від дистанції сприйняття. Важливим засобом вираження монументально-декоративної скульптури, яка застосовується у відкритому громадському просторі являється так званий «рівень узагальнення силуету» об’ємної форми – термін, який має на увазі співвідношення розміру деталі силуету форми до розміру цілої скульптурної композиції, величина якої у свою чергу залежить від дистанції сприйняття та підпорядковується габаритам простору, в якому вона проектується.

Опис

Ключові слова

кафедра дизайну, узагальнення силуету, відкритий громадський простір, архітектурне середовище, скульптура, синтез мистецтв, художньо-пластичний образ, generalization of silhouette, open public space, architectural environment, sculpture, synthesis of arts, artistic and plastic image

Бібліографічний опис

Полубок А. П. Закономірності узагальнення силуету монументально-декоративної скульптури / А. П. Полубок // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2020. - Вип. 75. - С. 328 - 337. - Бібліогр. : 15 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset