Американський федералізм: етапи становлення, сучасні проблеми

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Автори
Хмелько, Ірина
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Карт-Бланш
Анотація
На думку керівників Росії, вихід України з нинішньої кризи знаходиться лише на рейках федералізації. Проте політичні сили самої України рішуче відкидають ці плани, які прагне нав’язати РФ. Останнє стосується не лише тих політиків, хто прийшов до влади у 2014 р., ай багатьох членів колишньої Партії регіонів. Не користується гасло федералізації популярністю й серед більшості громадян. Отже, навряд чи найближчим часом слід очікувати федералізації України. Водночас не можна наперед відкидати, що в майбутньому проблема федералізації не постане перед Україною і отримує більшу популярність, ніж зараз, як й того, що окремі елементи федералізму можуть впроваджуватись й без формального проголошення федер
Опис
Ключові слова
американський федералізм, периферизація регіонів
Бібліографічний опис
Хмелько І. Американський федералізм: етапи становлення, сучасні проблеми / І. Хмелько // Регіональна політика : законодавче регулювання та практична реалізація : зб. матеріалів / Мін-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. та ін. ; редкол. : П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль : Карт-Бланш, 2015. – Перша міжнародна наук. - практ. конф., Київ, 24-25 листопада 2015 р.. - С. 65 - 71. - Бібліогр. : 11 назв.