Використання напіваналітичного метода скінченних елементів в задачах періодичних коливань просторових конструкцій

Ескіз недоступний
Дата
2010
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
На основі напіваналітичного метода скінченних елементів розроблено ефективний підхід до дослідження стаціонарних періодичних коливань неоднорідних тіл із складною формою та структурою поперечного перерізу. Вірогідність отриманих результатів і ефективність підходу підтверджені розв’язанням контрольних прикладів, що охоплюють тіла довільної мірності при різноманітних граничних умовах. Проведено аналіз особливостей процесів динамічного деформування, що протікають у реальних конструкціях
Опис
Ключові слова
напіваналітичний метод скінченних елементів (НМСЕ), періодичні коливання неоднорідних тіл, просторові конструкції, кафедра будівельної механіки
Бібліографічний опис
Баженов В. А. Використання напіваналітичного метода скінченних елементів в задачах періодичних коливань просторових конструкцій / В. А. Баженов, І. І. Солодей, А. Ю. Приходько // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.- техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ, 2010. – Вип. 85. – С. 51 - 60 . - Бібліогр. : 11 назв.
Зібрання