Використання напіваналітичного метода скінченних елементів в задачах періодичних коливань просторових конструкцій

Ескіз

Дата

2010

Автори

Баженов, В. А.
Солодей, І. І.
Приходько, А. Ю.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

На основі напіваналітичного метода скінченних елементів розроблено ефективний підхід до дослідження стаціонарних періодичних коливань неоднорідних тіл із складною формою та структурою поперечного перерізу. Вірогідність отриманих результатів і ефективність підходу підтверджені розв’язанням контрольних прикладів, що охоплюють тіла довільної мірності при різноманітних граничних умовах. Проведено аналіз особливостей процесів динамічного деформування, що протікають у реальних конструкціях

Опис

Ключові слова

напіваналітичний метод скінченних елементів (НМСЕ), періодичні коливання неоднорідних тіл, просторові конструкції, кафедра будівельної механіки

Бібліографічний опис

Баженов В. А. Використання напіваналітичного метода скінченних елементів в задачах періодичних коливань просторових конструкцій / В. А. Баженов, І. І. Солодей, А. Ю. Приходько // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.- техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ, 2010. – Вип. 85. – С. 51 - 60 . - Бібліогр. : 11 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced