Прийоми планувальної організації малих населених пунктів в умовах формування агрорекреаційного екорайону

Ескіз

Дата

2016

Автори

Муха, Т. О.
Заніна, В. Г.
Овсієнко, Д. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розглядаються особливості планувальної організації малих населених пунктів в умовах формування агрорекреаційного екорайону. Розглянуті основні прийоми організації просторової структури поселень, проаналізовані архітектурно-композиційні, функціонально-планувальні, екологічні та комунікативні особливості цих прийомів.

Опис

Ключові слова

малі населені пункти, просторова структура, агрорекреаційний екорайон, малые населенные пункты, пространственная структура, агрорекреационый экорайон, small settlements, spatial structure, agro ecological recreation district

Бібліографічний опис

Муха Т. О. Прийоми планувальної організації малих населених пунктів в умовах формування агрорекреаційного екорайону / Т. О. Муха, В. Г. Заніна, Д. В. Овсієнко //Архітектурний вісник КНУБА : наук.-вироб. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. - Київ, 2016. - Вип. 8-9. - С. 339-344. - Бібліогр. : 5 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset