Вузлові реакції та коефіцієнти матриці жорсткості скінченого елемента на основі представлення переміщень поліномами

dc.contributor.authorМаксим’юк, Юрій
dc.contributor.authorШкриль, Олексій
dc.contributor.authorМартинюк, Іван
dc.contributor.authorБучко, Владислав
dc.date.accessioned2022-08-11T09:09:38Z
dc.date.available2022-08-11T09:09:38Z
dc.date.issued2021
dc.description.abstractДослідження призматичних тіл з постійними вздовж однієї з координат механіч-ними і геометричними параметрами найбільш доцільно проводити на основі напіваналітично-го методу скінченних елементів (НМСЕ). Суть його полягає в поєднанні скінчено елементної дискретизації і розкладенні переміщень в хара-ктерному напрямку по системі тригонометрич-них координатних функцій. У роботах [8, 15] розроблено варіант напіва-налітичного методу скінченних елементів для розрахунку призматичних тіл при використанні як системи координатних функцій рядів Фур’є. Застосування тригонометричних рядів забезпе-чує максимальну ефективність напіваналітич-ного методу скінчених елементів, однак, на торцях тіла вдається задовольнити лише грани-чним умовам, що відповідають спиранню об’єкта на абсолютно жорстку у своїй площині та гнучку діафрагму. В результаті виконаних досліджень отрима-ні основі уявлення переміщень поліномами, що дозволяє значно розширити коло граничних умов на торцях тіла. У цьому випадку звести рішення вихідної просторової крайової задачі до послідовності двовимірних задач не є мож-ливим, тому особливого значення набуває об-ґрунтований вибір відповідних поліном. Від їх правильного вибору залежить як обумовленість матриці системи роздільних рівнянь і, отже, збіжність інтеграційних алгоритмів її розв’язання, так і універсальність підходу щодо можливості задоволення різних варіантів гра-ничних умов на торцях тіла.uk_UA
dc.identifier.citationВузлові реакції та коефіцієнти матриці жорсткості скінченого елемента на основі представлення переміщень поліномами / Ю. Максим’юк, О. Шкриль, І. Мартинюк, В. Бучко // Будівельні конструкції. Теорія і практика : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. О. Д. Журавський. – Київ : КНУБА, 2021. – Вип. 9. – С. 54 – 62. – Бібліогр. : 27 назв.uk_UA
dc.identifier.issn2522-4182
dc.identifier.urihttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/10189
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherКНУБАuk_UA
dc.subjectкафедра будівельної механікиuk_UA
dc.subjectметод скінчених елементів (МСЕ)uk_UA
dc.subjectнапіваналітичний метод скінчених елементів (НМСЕ)uk_UA
dc.subjectпризматичний скінчений елемент (СЕ1)uk_UA
dc.subjectмасивніuk_UA
dc.subjectтонкостінні призматичні тілаuk_UA
dc.subjectвектор вузлових реакційuk_UA
dc.subjectкоефіцієнти матриці жорсткостіuk_UA
dc.subjectfinite element method (FEM)uk_UA
dc.subjectsemi-analytic finite element method (SFEM)uk_UA
dc.subjectprismatic finite element (CE1)uk_UA
dc.subjectmassiveuk_UA
dc.subjectthinwalled prismatic bodiesuk_UA
dc.subjectvector of nodal reactionsuk_UA
dc.subjectstiffness matrix coefficientsuk_UA
dc.subject.udc624.04uk_UA
dc.titleВузлові реакції та коефіцієнти матриці жорсткості скінченого елемента на основі представлення переміщень поліномамиuk_UA
dc.title.alternativeNodal reactions and coefficients of the stiffness matrix of a finite element based on the representation of displacements by polynomialsuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
Файли
Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
20219-54-62.pdf
Розмір:
1.23 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
3.67 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Зібрання