Огляд стану ЗВО в Україні. Шляхи майбутнього розвитку

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Автори
Сіренко, О. В.
Рогожнікова, Олена Євгенівна
Sirenko, O. V.
Rogozhnikova, E. E.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
The article includes an analysis of existing institutions of higher education in Ukraine on the relevance of the present day and the consideration of related problems. The problem of the inconsistency of universities with the requirements of modern training and information acquisition, as well as the territorial nature of the problem, was revealed. There is a need for the reconstruction of real higher education institutions in Ukraine and the development of new approaches to the design of higher education institutions in the future. A possible alternative solution to these problems is considered on examples of foreign higher education institutions. Стаття включає в себе аналіз існуючих закладів вищої освіти в Україні на предмет актуальності сучасності та розгляд пов’язаних з цим проблем. Виявлена проблема невідповідності університетів вимогам сучасного навчання та здобування інформації, а також проблема територіального характеру. Встановлена потреба в реконструкції дійсних ЗВО в Україні та розробці нових підходів до проектування ЗВО надалі. Розглядається можливе альтернативне рішення даних проблем на прикладах іноземних ЗВО.
Опис
Ключові слова
кафедра теорії архітектури, ЗВО, освіта, університет, простір, сучасність, технології
Бібліографічний опис
Сіренко О. В. Огляд стану ЗВО в Україні. Шляхи майбутнього розвитку / О. В. Сіренко, О. Є. Рогожникова / Архітектурний вісник КНУБА : наук.-виробн. зб. // Київ. нац. ун-т буд-ва і арх-ри ; відп. ред. П. М. Куліков. - Київ : КНУБА, 2019. - Вип. 17-18. - С. 514 - 519. - Бібліогр. : 4 назви.
Зібрання