Методи оцінки девелоперських проектів

Ескіз недоступний
Дата
2019
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Впровадження нових законодавчих вимог щодо залучення громадськості до процесу прийняття ключових рішень щодо будівельних та девелоперських проектів вимагає доопрацювання їх методів оцінки. Наявні методи інвестиційної оцінки, оцінки впливу на довкілля, містобудівної оцінки та експертизи проектів будівництва мають ряд методологічних недоліків та застосовуються державними органами наприкінці процесу планування деяких проектів, коли простір для коректування їхньої інвестиційної ідеї вже сильно обмежений обраною ділянкою будівництва та прийнятими ключовими рішеннями щодо проекту. Тому девелоперу пропонується на початкових етапах планування визначати зону впливу девелоперського проекту та здійснювати оцінку впливу проекту в економічній, соціальній, екологічній та містобудівній сферах. Результати такої оцінки дають змогу отримати реальні вимірні аргументи для діалогу з громадськістю при подальшому проведенні громадських слухань щодо девелоперського проекту, а також можуть використовуватись у процесі реалізації проекту для управління залученням зацікавлених сторін.
Опис
Ключові слова
управління девелоперськими проектами, методи оцінки девелоперських проектів, експертиза інвестиційних проектів, експертиза будівельних проектів, оцінка впливу на довкілля девелоперських проектів
Бібліографічний опис
Безверхнюк Т. М. Методи оцінки девелоперських проектів / Т. М. Безверхнюк, І. Б. Азарова, І. С. Боровик // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2019. – № 38. – С. 13-19. - Бібліогр. : 16 назв.
Зібрання