Вип. 38

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 32
 • Документ
  Fomalization of the problem of evaluation of pollution of the environment
  (КНУБА, 2019) Yuanfang He
  The paper considers the formalization of monitoring the state of the environment. The problem is considered in two statements: point and plane. The main stages have been highlighted: Collection of data on state history, monitoring of the current state and forecasting the state of environmental pollution in the future. Approaches and necessary requirements for technical means at each stage are offered. The analysis of the time series of air pollutants and the study of their trend, seasonal and random components justifies their classification of: substances with a pronounced seasonal component, substances with a pronounced trend and random variables. In accordance with this formalization, an information system for monitoring the state of the environment is proposed. The information system includes the following subsystems: collection of information on the state of the environment. data storage and accumulation, environmental forecasting and user interaction subsystem.
 • Документ
  Управління структурою цементного каменя з тонкомеленими мінеральними добавками
  (КНУБА, 2019) Клапченко, Василь Іванович; Краснянський, Григорій Юхимович; Азнаурян, Ірина Олександрівна; Кузнецова, Ірина Олександрівна
  Для вибору оптимальних за якістю і вартістю одержуваного матеріалу обсягів добавок-наповнювачів, що вводяться в цемент, необхідне знання механізмів їх впливу на будівельно-технічні властивості матеріалу. Об'єктами дослідження були цементні камені на основі портландцементного клінкеру з наповнювачем – тонкомеленим кварцевим піском. Зразки випробовувалися на міцність і досліджувалися методом термограм-сушки для визначення питомої поверхні твердої фази. На підставі аналізу отриманих результатів запропоновано механізм впливу наповнювача на властивості цементного каменю, що полягає в утворенні за певної концентрації добавки локально-кластерних структур у цементному тісті, що твердне. Це приводить до появи особливих умов в мікрооб'ємах цементного тіста, що твердне, за рахунок зв'язування між собою зерен наповнювача коагуляційно-кристалізаційною структурою продуктів гідратації цементу, що росте на активній поверхні зерен. В результаті повинні відбуватися істотні зміни структури сформованого цементного каменю з більшою питомою поверхнею. В рамках запропонованої моделі отримані вирази для розрахунку концентрацій наповнювача, що приводять до максимальних показників міцності матеріалу. Наведені результати дають змогу призначати концентрації тонкомеленого наповнювача, що забезпечують оптимальні фізико-технічні характеристики бетону.
 • Документ
  Концепція підвищення ефективності, стійкості та надійності промислових вітроелектроустановок
  (КНУБА, 2019) Скіданов, Володимир Михайлович; Іносов, Сергій Вікторович; Самойленко, Микола Іванович
  Робота спрямована на дослідження та технічну реалізацію заходів щодо підвищення ефективності, надійності та стійкості вітроелектроустановок при малих швидкостях вітру. Новизна, продуктивність і корисність пропонованого дослідження ґрунтується на двох оригінальних ідеях відмінних від загальновідомих промислових концепцій для вітроелектроустановок, а саме: створення каналу гарантованого електроживлення з використанням імпульсного режиму генерації електроенергії, який забезпечує стійку роботу вітроустановки при мінімальних обертах генератора (тобто при мінімальних швидкостях вітру) та оперативній реструктуризації буферної акумуляторної батареї, що забезпечує її стійкий гарантований підзаряд при мінімальних вихідних напругах генератора (тобто знову-таки при мінімальних швидкостях вітру). Актуальність полягає в можливості створення реальної перспективи збільшення стабільності роботи та енергетичної ефективності вітроелектростанцій.
 • Документ
  Концептуальная модель нейросетевого распознавания эмоционального состояния слушателей системы дистанционного обучения
  (КНУБА, 2019) Михайленко, Виктор Мефодиевич; Терейковская, Людмила Алексеевна
  Одной из наиболее существенных тенденций развития систем дистанционного обучения является внедрение автоматических средств обучения, результат восприятия которых в значительной степени зависит от функционального состояния слушателей. Как следствие, возникает необходимость диагностирования текущего функционального состояния слушателей. Определено, что диагностировать состояние слушателей возможно за счет использования нейросетевых средств распознавания эмоционального состояния человека. Установлено, что в современной научно-прикладной литературе недостаточно полно очерчены направления исследований по созданию нейросетевых средств распознавания эмоций, предназначенных для использования в условиях системы дистанционного обучения. В результате проведеннях исследований разработана концептуальная модель нейросетевого распознавания эмоционального состояния слушателей системы дистанционного обучения, которая за счет конкретизации операций, влияющих на нейросетевое распознавание эмоций, а также за счет обоснования передня параметров оценки эффективности позволяет детализировать направления исследований по проектированию соответствующих средств распознавания. Определено, что направления дальнейших исследований связаны с усовершенствованием методологической базы разработки и использования нейросетевых средств распознавания эмоций слушателей системы дистанционного обучения.
 • Документ
  Прийняття рішень при реалізації інвестиційних проектів у транспортній галузі
  (КНУБА, 2019) Лізунова, Аліна Петрівна
  У транспортній галузі України є проблеми, для комплексного вирішення яких розроблена Транспортна стратегія України на період до 2030 року. В роботі розглянуто питання застосування методів багатокритеріальної оптимізації для прийняття рішень при реалізації інвестиційних проектів будівництва, капітального ремонту та реконструкції лінійних об’єктів транспортної інфраструктури України в рамках реалізації Транспортної стратегії. Проаналізовано основні етапи процесу прийняття рішення та визначено задачі, які мають бути реалізовані на кожному з етапів. Наведено деякі методи підтримки прийняття рішень у випадках, коли вибір рішення здійснюється за допомогою багатокритеріальної оптимізації або вибору з малого числа альтернатив. Визначено групи факторів, які необхідно враховувати у процесі розробки будь-якого проекту будівництва лінійних об’єктів транспортної інфраструктури з урахуванням сучасних тенденцій сталого розвитку транспортної галузі України.
 • Документ
  Теоретико-методологічні вимоги до проектування адаптивного мобільного навчального середовища
  (КНУБА, 2019) Криворучко, Олена Володимирівна; Костюк, Михайло Анатолійович; Цюцюра, Микола Ігорович
  Розглянуто механізми модернізації освітньої системи вищої освіти в Україні, у тому числі особливості застосування інформаційних систем для дистанційної освіти. Окреслено теоретико-методологічні вимоги до проектування високотехнологічного адаптивного мобільного навчального середовища. Запропоновано модель комплексної системи адаптивного мобільного середовища за допомогою засобів Інтернет-технологій, яка на відміну від традиційної моделі дистанційного навчання, дасть змогу розв’язати задачу вибору індивідуальної траєкторії процесу навчання та оцінювання студента.
 • Документ
  Multi-criterian methods for selection of rational strategies of diversification of building enterprises in uncertainty
  (КНУБА, 2019) Yuanyuan Li
  A thorough review and comparative analysis of well-known multi-criteria decision-making methods used for the task of ranking or selecting rational alternatives has been conducted in this article. It is revealed that most methods take into account the conditions of ambiguity of the environment. Since the problem of implementing diversification strategies is usually financially costly, it is proposed to use for selecting strategies for diversifying the activities of construction enterprises, a set of methods that focus on multicriteria decision-making under uncertainty. It is desirable to take into account the possible blurry of data, easy to implement and allow intuitively interpret the results (available scale of quantitative or qualitative assessments) without the constant involvement of experts or the decision maker.
 • Документ
  Review of monitoring and forecasting tools of the crop yield
  (КНУБА, 2019) Mingxin Huang
  A theoretical basis for research was created to solve the problem of creating an information technology for monitoring the yield of agricultural crops based on the analysis of multispectral images obtained by remote sensing. The geoinformation system created on the basis of this technology should monitor and yield the analysis of satellite time series of images to identify quantitative and qualitative indicators of yield, possible diseases of plants, and the like. The problem described in the work is relevant in conditions of environmental uncertainty. It is revealed that as a result of the food crisis, the consequence of which is a constant increase in the cost of food products, agriculture is increasingly functioning in conditions of uncertainty and risk, which requires the use of special research methods.
 • Документ
  Review of methods of evaluation of scientific and research activity for the choice of selection of scientific partners
  (КНУБА, 2019) Huilin Xu
  The work analyzes the latest scientific researches which cover the assessment of the research activities of subjects and objects of scientific environments. The conclusions obtained from the analysis can be the basis for establishing a criterion or a set of criteria for choosing scientific partners to create collaborative projects and conduct joint research activities within consortia, scientific communities, etc. It is determined that each of the evaluation systems generates own advantages of certain criteria, defines own weight coefficients, as a result, one and the same object or subject may have different sum of points. The paper describes the main disadvantages of well-known methods for evaluating scientific activity and proposes ways of their solution.
 • Документ
  Management of the activity of agrarian enterprises for accounting risk management and multicriteria decision making
  (КНУБА, 2019) Chunmei Ji
  The main approaches to the management of the activity of agrarian enterprises are considered: an approach based on risk management and multicriteria management methods. Management of risks in the agrarian sector is presented as an integral part of the overall strategy for managing the activities of the agricultural enterprise. An overview of the known multi-criteria decision-making methods shows their applicability to the agrarian enterprise management task. Given the difficulties that arise when necessary to make adjustments and changes in the implementation of the strategy, it is appropriate to use several methods for selecting alternatives that focus on decision making under uncertainty. The requirements that should be followed when designing appropriate methods are formed. Particular attention should be paid to the theory of MAUT, which combines the benefits of management risk and multicriteria-based decision making and has good examples of implementation in the agrarian sector.
 • Документ
  Структуризація статей і елементів собівартості як елемент техніко-економічного аналізу з метою оптимізації витрат і підвищення конкурентоспроможності підприємства
  (КНУБА, 2019) Крикун, Костянтин Васильович; Оліферук, Сергій Леонідович; Рязанов, Андрій Сергійович
  Ефективність використання поточних витрат виробничих ресурсів є основою прибутковості та конкурентоспроможності підприємства. Це потребує щорічного планування і впровадження конкретних інноваційних заходів щодо забезпечення економного і раціонального використання усіх виробничих ресурсів за всіма структурними статтями і елементами собівартості. З цією метою розроблена структуризація собівартості за основними статтями витрат і елементами витрат у кожній статті. Зокрема, виконана структуризація основної статті собівартості – прямих безпосередніх витрат. Крім того, здійснено аналіз всіх складових елементів статті прямих витрат, зокрема, витрат основних і допоміжних матеріалів, енергетичних ресурсів, витрат заробітної плати, на експлуатацію машин і механізмів. Аналогічно розроблена структуризація двох основних частин непрямих витрат, тобто загальновиробничих і адміністративних. Така детальна структуризація витрат собівартості дає можливість більшої конкретизації при плануванні і впровадженні інноваційних заходів зниження витрат та підвищення рівня доходності і конкурентоспроможності фірми.
 • Документ
  Використання принципів та підходів гнучкої методології (Agile) при плануванні та реалізації навчального процесу
  (КНУБА, 2019) Чжу Тін
  Процес розроблення освітньої програми є складним, оскільки враховує багато зацікавлених сторін (учні, вчителі, батьки, адміністратори, роботодавці та уряд). Кожна із зацікавлених сторін має конкурентні пріоритети, графік, обсяг, якість, ризики, ресурси та обмеження витрат. Великі комплексні проекти вимагають від керівництва кваліфікованого та досвідченого менеджера проектів. Має місце підготовка навчальних планів для спільних міжнародних освітніх програм із застосуванням інструментів та технологій Agile. Основним “замовником” в цій програмі є студент, а кінцева мета кожного проекту в рамках програми – компетенція студента на ринку праці після отримання диплому. Тому цю програму можна вважати складною, та такою, що постійно динамічно еволюціонує, оскільки потреби ринку праці Китаю постійно змінюються та розвиваються.
 • Документ
  Тенденції використання ІТ в управлінні людськими ресурсами на прикладі закладів вищої освіти Китаю
  (КНУБА, 2019) Чжоу Хуань
  Враховуючи сферу функцій управління людськими ресурсами, ефективна система управління людськими ресурсами має відповідати ряду адміністративних, статутних, функціональних і технологічних вимог, щоб забезпечити можливість управління людськими ресурсами підтримувати партнерство між фахівцями з управління персоналом, менеджерами програм, фінансовим персоналом, керівниками та співробітниками, одночасно надаючи точну, достовірну інформацію для планування та прийняття рішень на рівні організації. Система управління людськими ресурсами (HRMS) – це програмне забезпечення для роботи з базами даних та прикладних програм для здійснення кадрових операцій службовців через Інтернет. Програмне забезпечення HRMS автоматично готує всі рахунки та реєстри працівника, такі як сервісна книга, обліковий запис відпустки, рахунок кредиту, обліковий запис заробітної плати, діаграма посадових осіб тощо, отримуючи відповідні дані з операцій. Китайські заклади вищої освіти використовують сучасне програмне забезпечення для здійснення освітніх послуг на вищому міжнародному рівні. Зокрема використовується аплікаційне програмне забезпечення для залучення студентів для навчання – Китайська міжнародна система сервісу студентів.
 • Документ
  Розробка моделі взаємного впливу факторів конкурентоспроможності університету в янченському кластері
  (КНУБА, 2019) Чень Цзє
  Проекти довели свою користь при плануванні і керуванні. Це значною мірою пояснюється тим, що умови та ефективність проекту розвиваються з плином часу в результаті відповідей на зворотний зв'язок, багато з яких пов'язані з нелінійними відносинами, а також нагромаджень прогресу та ресурсів проекту. Це зробило застосування системної динаміки для управління проектами благодатним і продуктивним полем для досліджень. Література з моделей системної динаміки проектів широко варіюється в рівні деталізації, особливо у характеристиці моделі. Деякі автори зосереджені на структурі моделі, а інші зосереджені на використанні моделі і описують структуру моделі тільки в загальних рисах. Розроблено модель взаємного впливу факторів конкурентоспроможності університету. Початковий стан модельованої системи визначається значеннями параметрів, які визначають частку ринку та кількість потенційних студентів Чорноморського національного університету імені Петра Могили в місті Янчень, Китай.
 • Документ
  Інформаційні технології оцінювання знань студентів при дистанційному навчанні на основі хмарних технологій
  (КНУБА, 2019) Цюцюра, Микола Ігорович; Кулеба, Микола Борисович; Гоц, Владислав Володимирович; Лященко, Тамара Олексіївна
  Наведено загальні підходи до використання інформаційних технологій щодо оцінювання знань студентів під час дистанційного навчання на основі хмарних обчислювальних технологій. Визначено роль інформаційних технологій у сучасному навчальному процесі. Зазначено, що сьогодні українська освіта залишається на етапі реформування, а зміни, які відбуваються в організації навчально-виховного процесу у закладах вищої освіти, спрямовані на впровадження компетентнісного підходу. Наведено визначення понять “цифрова компетентність”, “інформаційна та цифрова компетентність”. Проведено аналіз Закону України «Про освіту» щодо реалізації режиму дистанційного навчання. Охарактеризовано механізм використання хмарних обчислювальних технологій для оцінювання знань студентів у процесі дистанційного навчання, наведено переваги технології хмарних обчислень. Розглянуто використання технологій Google і хмарних обчислень під час навчального процесу відповідно до режиму дистанційного навчання.
 • Документ
  Застосування гнучкої (Agile) методології для виконання міжнародних спільних наукових проектів
  (КНУБА, 2019) Лі Мін
  Активні методи управління проектами стали одним з найбільш швидко зростаючих і найбільш популярних аспектів управління ІТ-проектами. Використання гнучких методів у розробці програмного забезпечення може зробити різницю між проектом, який має низькі шанси на завершення, і тим, який дасть результати дуже швидко і продовжуватиме досягати результатів з часом. Проте гнучке мислення ніколи не було призначене для обмеження лише розробкою програмного забезпечення. Застосування цієї концепції управління проектами до процесів та інших типів проектів передбачалося з самого початку. Гнучкі (Agile) методології використовують ітеративний підхід до виконання проекту. На відміну від прямолінійної каскадної моделі, гнучкі проекти складаються з декількох менших циклів – спринту. Кожен з них є проектом в мініатюрі: він має відставання і складається з етапів проектування, впровадження, тестування і розгортання в межах заздалегідь визначеного обсягу робіт. Для виконання міжнародних спільних проектів широко використовується механізм Agile – ітеративний та поступовий розвиток. Цей підхід має дуже велике значення в умовах міжнаціональних розбіжностей та знаходження виконавців проекту в різних країнах, зокрема при виконанні спільних наукових досліджень для підприємств-замовників.
 • Документ
  Критерії відбору для підвищення професійної компетентності китайських викладачів в Україні
  (КНУБА, 2019) Ван Їнсін
  Нині не викликає сумнівів важливість освіти та інших форм розвитку компетенцій. Вони є ключовим фактором продуктивності, інноваційного потенціалу та конкуренто-спроможності. В умовах динамічного середовища реалізація сучасних міжнародних проектів та програм багато в чому залежить від грамотного застосування компетентнісного підходу. Останні дослідження активів знань свідчать про те, що основні проблеми стратегічного управління пов’язані саме з можливостями та компетенціями організацій. Розвиток компетенції розглядається як раціональний процес, що має кінцевий результат, який можна контролювати без серйозних проблем на основі досліджень та інших міркувань. Виходячи з певних заздалегідь визначених цілей (наприклад, придбання певних знань і навичок), передбачається, що на основі педагогічних і психологічних знань можна розробити і впровадити навчальний процес таким чином, щоб це призвело до досягнення визначених цілей. Янченський політехнічний інститут використовує п’ять базових критеріїв компетентності викладачів: загальнокультурний, загальнопрофесійний, комунікативний, особистісний, саморозвиток та самоосвіту. На основі комплексної експертної оцінки перевіряються всі критерії та приймаються кадрові рішення.
 • Документ
  Інтегрований підхід до навчання в освітньому процесі
  (КНУБА, 2019) Бойко, Євгенія Григорівна; Рафальська, Олена Олександрівна; Юхимович, Галина Петрівна
  Наведено основні моменти застосування інтегрованого підходу до навчання в освітньому процесі, а саме: актуальність впровадження інтеграції в навчальний процес; етапи реалізації міжпредметної інтеграції змісту навчання; підвищення ефективності навчання в результаті використання способів інтеграції змісту навчання. Застосування інтегрованого підходу до навчання в освітньому процесі з метою підвищення рівня всерозвитку учня/студента відіграє важливу роль в організації ефективного навчання. Водночас такий підхід дає змогу зменшити перенавантаження учня/студента, а також зменшити затрати на реалізацію процесів навчання. Інтеграція в освітньому процесі дає можливість якісно оновити зміст освіти.
 • Документ
  Методи та моделі пошкодження автоматизованої системи діагностики технічного стану об`єктів будівництва
  (КНУБА, 2019) Терентьєв, Олександр Олександрович; Київська, Катерина Іванівна; Горбатюк, Євгеній Володимирович; Доля, Олена Вікторівна; Бородиня, Віталій Віталійович; Азенко, Артем Віталійович
  Елементи та конструкції будівель відрізняються різним ступенем складності і невизначеності технічного стану, а також значною кількістю чинників, що призводять до їх фізичного зносу, деформацій, дефектів та пошкоджень. Інформація про дефекти будівлі має бути представлена у вигляді результатів обстеження та діагностики. Визначення зв’язку між дефектами та причинами їх появи, прогнозування наслідків цих дефектів на подальший технічний стан об’єкта є багатофакторним завданням, тому потребує детального вивчення. Дефекти та пошкодження будівельних об’єктів є наслідком негативних факторів, що існують на всіх етапах життєвого циклу, у зв’язку з чим виникає завдання забезпечення їх експлуатаційної придатності шляхом отримання інформації щодо технічного стану, діагностування та прийняття рішень з відновлення. Оцінка технічного стану будівель є одна з найбільш складних задач на ринку інтелектуальних систем оцінки і прийняття рішень, складність якої полягає у великій кількості чинників, що впливають на оцінку, які досить складно формалізувати. Висвітлено питання, що пов’язані з методами обстеження та аналізу причин виявлення пошкоджень діагностики технічного стану будівель і споруд. Набула подальшого розвитку інформаційна технологія системи підтримки прийняття рішень, яка базується на потужних щодо інтелектуалізації аналітичних засобах, які дають змогу експертам приймати більш правдоподібні оцінки та управлінські рішення.
 • Документ
  Питання безперервності функціонування інформаційних систем
  (КНУБА, 2019) Гордієнко, Сергій Борисович; Манько, Олександр Олексійович; Скубак, Олександр Миколайович; Харлай, Людмила Олексіївна
  Розглянуто актуальні питання безперервності функціонування інформаційних систем, що дає організаціям інструменти управління та процедури, які дають змогу контролювати широкий діапазон інцидентів та вразливостей. Визначені пріоритетні принципи, яких необхідно дотримуватись під час організації процесу реагування на інциденти, а також актуальні питання впровадження процедури управління безперервністю бізнесу на основі управління інформаційними інцидентами. Здійснено аргументацію питань сертифікації системи управління безперервністю бізнесу, яка є частиною загальної системи управління організацією та забезпечує супровід і удосконалення процесів забезпечення безперервності бізнесу (діяльності) організації.