Метод формування портфеля проектів зниження втрат електроенергії в електричних мережах з урахуванням рівня спостережності

Ескіз

Дата

2016

Автори

Ачкасов, Ігор Анатолійович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розглянуто метод формування портфеля проектів зниження втрат електроенергії у електричних мережах з урахуванням рівня спостережності. Визначені концептуальна модель та принципи формування портфеля проектів зменшення втрат в електричних мережах на базі визначеної стратегії та інвестицій у портфель проектів зменшення втрат електроенергії. Автором використано стандарти портфельного управління ISO 21504 та PMI. Запропонована модель гармонізації портфеля проектів зниження втрат електроенергії у мережах дає можливість максимізувати цінність (додану вартість) впровадження портфеля проектів за рахунок зменшення втрат електричної енергії. Метод управління портфелем використовує як якісні, так і кількісні показники. Гармонізований портфель проектів визначається на основі незалежних та залежних змінних, які визначаються стратегією розвитку компанії. Раціональний рівень цінності системи визначається після впровадження портфеля проектів за рахунок зменшення втрат у електромережі.

Опис

Ключові слова

метод формування портфеля проектів, діагностика втрат, гармонізація портфеля, стратегія розвитку компанії, кафедра управління проектами

Бібліографічний опис

Ачкасов І. А. Метод формування портфеля проектів зниження втрат електроенергії в електричних мережах з урахуванням рівня спостережності / І. А. Ачкасов // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2016. – № 28. – С. 19 - 23. - Бібліогр. : 13 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced