Методологічні основи інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств у контексті застосування важелів венчурного фінансування

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Автори
Геращенко, Олена Петрівна
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглянуто питання, пов’язані з розвитком науково-теоретичних положень, розробкою та обґрунтуванням методичних і практичних рекомендацій з формування інвестиційної стратегії виробничого підприємства в контексті реалізації стратегії розвитку. Розкрито сутність категорій «збалансований розвиток підприємства», «інноваційно-інвестиційний потенціал підприємства». З позицій системного та еволюційного підходу розкрито завдання управління інвестиційними процесами в контексті життєвого циклу підприємства. Здійснено структурно-динамічний аналіз інвестиційних процесів у галузевому та регіональному розрізі та досліджено характеристики й детермінанти інвестиційних стратегій підприємств. Окреслено динамічну модель оцінювання збалансованості розвитку підприємства для моніторингу і коригування інвестиційної стратегії у ході її реалізації із застосуванням важелів венчурного фінансування.
Опис
Ключові слова
інвестиційна стратегія, збалансований розвиток підприємства, інноваційно- інвестиційний потенціал, портфель реальних інвестиційних проектів, динамічна модель, оцінювання збалансованості розвитку підприємства, кафедра менеджменту в будівництві
Бібліографічний опис
Геращенко О. П. Методологічні основи інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств у контексті застосування важелів венчурного фінансування / О. П. Геращенко // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2014. – № 19. – С. 30-37. - Бібліогр. : 10 назв.
Зібрання