Інтегрований підхід до навчання в освітньому процесі

Ескіз

Дата

2019

Автори

Бойко, Євгенія Григорівна
Рафальська, Олена Олександрівна
Юхимович, Галина Петрівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Наведено основні моменти застосування інтегрованого підходу до навчання в освітньому процесі, а саме: актуальність впровадження інтеграції в навчальний процес; етапи реалізації міжпредметної інтеграції змісту навчання; підвищення ефективності навчання в результаті використання способів інтеграції змісту навчання. Застосування інтегрованого підходу до навчання в освітньому процесі з метою підвищення рівня всерозвитку учня/студента відіграє важливу роль в організації ефективного навчання. Водночас такий підхід дає змогу зменшити перенавантаження учня/студента, а також зменшити затрати на реалізацію процесів навчання. Інтеграція в освітньому процесі дає можливість якісно оновити зміст освіти.

Опис

Ключові слова

навчальний процес, інтеграція, інтегрований підхід, міжпредметні зв’язки, базова таксономія, граф, кафедра управління проектами, кафедра інформаційних технологій

Бібліографічний опис

Бойко Є. Г. Інтегрований підхід до навчання в освітньому процесі / Є. Г. Бойко, О. О. Рафальська, Г. П. Юхимович // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2019. – № 38. – С. 92-97. - Бібліогр. : 11 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset