Дослідження захисних властивостей кристалічних електромагнітних екранів та визначення умов підвищення їх ефективності

Ескіз

Дата

2013-04-12

Автори

Панова, О. В.
Скок, Н.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Результати свідчать, що облицювання стін металевим матеріалом є ефективним захистом порівняно зі звичайною залізобетонною стіною. Отримано набагато нижчі коефіцієнти екранування, ніж для металевого ангара. Це пояснюється тим, що використаний екран є не суцільним і немагнітним; значна частина ефективності припадає саме на відбивання електромагнітної хвилі (що не завжди прийнятне з огляду на можливий небажаний напрямок відбиття); використані покриття практично не екранують електромагнітні поля середніх, низьких і наднизьких частот (що в умовах значної енергонасиченості сучасних виробництв є недоліком).

Опис

Дослідження довели, що забезпечення необхідних (гарантованих) коефіцієнтів екранування електромагнітних полів визначених інтервалів частот, можливе лише з урахуванням амплітудно-частотних характеристик використовуваних захисних матеріалів. Таким чином, досягнення поставленої мети можливе двома шляхами: - визначення амплітудно-частотних характеристик екранованих електромагнітних полів та випромінювань і обирання захисного матеріалу відповідно до графічного матеріалу. - використання кількашарових екранів з різних кристалічних матеріалів.

Ключові слова

кафедра фізики, облицювання стін, матеріали металеві, екранування, поля електромагнітні

Бібліографічний опис

Панова О.В. Дослідження захисних властивостей кристалічних електромагнітних екранів та визначення умов підвищення їх ефективності / О.В. Панова, Н. Скок // Збірник тез студентських доповідей 74 науково-практичної конференції Київського національного університету будівництва і архітектури, 9 - 12 квітня 2013 року / відп. за вип. П. П. Лізунов.– К. : КНУБА, 2013. – С. 93 - 94. Режим доступу: http://science.knuba.edu.ua/source/archive/npk/npk_tezy_2013.pdf

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced