Дослідження захисних властивостей кристалічних електромагнітних екранів та визначення умов підвищення їх ефективності

Ескіз недоступний
Дата
2013-04-12
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Результати свідчать, що облицювання стін металевим матеріалом є ефективним захистом порівняно зі звичайною залізобетонною стіною. Отримано набагато нижчі коефіцієнти екранування, ніж для металевого ангара. Це пояснюється тим, що використаний екран є не суцільним і немагнітним; значна частина ефективності припадає саме на відбивання електромагнітної хвилі (що не завжди прийнятне з огляду на можливий небажаний напрямок відбиття); використані покриття практично не екранують електромагнітні поля середніх, низьких і наднизьких частот (що в умовах значної енергонасиченості сучасних виробництв є недоліком).
Опис
Дослідження довели, що забезпечення необхідних (гарантованих) коефіцієнтів екранування електромагнітних полів визначених інтервалів частот, можливе лише з урахуванням амплітудно-частотних характеристик використовуваних захисних матеріалів. Таким чином, досягнення поставленої мети можливе двома шляхами: - визначення амплітудно-частотних характеристик екранованих електромагнітних полів та випромінювань і обирання захисного матеріалу відповідно до графічного матеріалу. - використання кількашарових екранів з різних кристалічних матеріалів.
Ключові слова
кафедра фізики, облицювання стін, матеріали металеві, екранування, поля електромагнітні
Бібліографічний опис
Панова О.В. Дослідження захисних властивостей кристалічних електромагнітних екранів та визначення умов підвищення їх ефективності / О.В. Панова, Н. Скок // Збірник тез студентських доповідей 74 науково-практичної конференції Київського національного університету будівництва і архітектури, 9 - 12 квітня 2013 року / відп. за вип. П. П. Лізунов.– К. : КНУБА, 2013. – С. 93 - 94. Режим доступу: http://science.knuba.edu.ua/source/archive/npk/npk_tezy_2013.pdf