Розробка моделі модуля «Траєкторія навчання» для системи управління навчанням Moodle

Ескіз недоступний
Дата
2013
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглянуто проблему розробки модуля «Траєкторія навчання» для системи управління навчанням Moodle. Такий модуль дозволить забезпечити індивідуальний характер навчальної діяльності кожного студента.
Опис
Ключові слова
дистанційне навчання, система управління навчальним процесом, траєкторія навчання
Бібліографічний опис
Федусенко О. В. Розробка моделі модуля «Траєкторія навчання» для системи управління навчанням Moodle / О. В. Федусенко, О. О. Рафальська // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. П. П. Лізунов. – Київ : КНУБА, 2013. – № 15. – С. 152-155. - Бібліогр. : 4 назви.
Зібрання