Розробка моделі модуля «Траєкторія навчання» для системи управління навчанням Moodle

Ескіз

Дата

2013

Автори

Федусенко, О. В.
Рафальська, О. О.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розглянуто проблему розробки модуля «Траєкторія навчання» для системи управління навчанням Moodle. Такий модуль дозволить забезпечити індивідуальний характер навчальної діяльності кожного студента.

Опис

Ключові слова

дистанційне навчання, система управління навчальним процесом, траєкторія навчання

Бібліографічний опис

Федусенко О. В. Розробка моделі модуля «Траєкторія навчання» для системи управління навчанням Moodle / О. В. Федусенко, О. О. Рафальська // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. П. П. Лізунов. – Київ : КНУБА, 2013. – № 15. – С. 152-155. - Бібліогр. : 4 назви.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced