Вип. 15

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/341

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 10 з 18
 • Документ
  Развитие организаций в условиях бифуркаций
  (КНУБА, 2013) Ярошенко, Ю. Ф.
  Рассматривается модель бифуркации в программах развития организаций. Анализируются модели обеспечения устойчивого развития организаций с учетом движущих сил и сопротивлений, рисков и возможностей. Представлена модель управления внутренними процессами бифуркации развития организации учреждения.
 • Документ
  Особливості застосування методів аналізу зацікавлених сторін в соціальних та комерційних проектах
  (КНУБА, 2013) Рич, М. І.
  Розглянуто можливість використання моделі Мітчелла та системи показників відповідальності для аналізу зацікавлених сторін в соціальних та комерційних проектах та визначено особливості такого застосування.
 • Документ
  Принципи побудови програм розвиткуфінансових установ в умовах турбулентного оточення
  (КНУБА, 2013) Ярошенко, Т. О.
  Розглянуто принципи антикризового моделювання турбулентного оточення в управлінні програмами розвитку фінансових установ. Визначені системи ключових індикаторів управління програмами розвитку в умовах турбулентного оточення.
 • Документ
  Управління успіхом проектів розвитку на основі відтворення підприємницької енергії
  (КНУБА, 2013) Ярошенко, Н. П.
  Розглянуто управління успіхом проектів на основі відтворення підприємницької енергії в розвитку організацій.
 • Документ
  Стратегія бюджетування проектів розвитку освіти
  (КНУБА, 2013) Цюцюра, М. І.
  Розглянуто стратегію бюджетування в управлінні проектами; головні елементи програмно-цільового бюджетування проектів розвитку освіти. Наведено основні кроки та етапи бюджетування проектів розвитку, проаналізовано їх позитивні та негативні сторони.
 • Документ
  Рефлекторная система голосового управления техническими устройствами (РСГУ)
  (КНУБА, 2013) Тесля, Ю. Н.; Чёрный, А. Ю.
  Изложены результаты применения интроформационного подхода теории несилового взаимодействия к построению системы голосового управления. Разработана и представлена структура рефлекторной системы голосового управления техническими устройствами и алгоритм ее функционирования.
 • Документ
  Метод інкорпорування системи машинного перекладу в інформаційно-організаційне середовище підготовки іноземців
  (КНУБА, 2013) Палій, С. В.
  Проведено систематизацію сучасних систем машинного перекладу. Наведено критерії відбору систем машинного перекладу для інкорпорування в інформаційно-організаційне середовище доуніверситетської підготовки та соціальної адаптації іноземців. Визначено оптимальну систему для такого інкорпорування. Наведено метод інкорпорування системи машинного перекладу в інформаційно-організаційне середовище підготовки іноземців.
 • Документ
  Розробка моделі модуля «Траєкторія навчання» для системи управління навчанням Moodle
  (КНУБА, 2013) Федусенко, О. В.; Рафальська, О. О.
  Розглянуто проблему розробки модуля «Траєкторія навчання» для системи управління навчанням Moodle. Такий модуль дозволить забезпечити індивідуальний характер навчальної діяльності кожного студента.
 • Документ
  Математична модель управління інформаційним середовищем девелоперського проекту
  (КНУБА, 2013) Тесля, Ю. Н.; Гоц, В. В.
  Запропоновано математичну модель управління інформаційним середовищем девелоперського проекту, що базується на використанні логіки предикатів 1-го порядку в матричних структурах пріоритетів і витрат на варіанти розвитку цього середовища.
 • Документ
  Пути развития корпоративных систем управления проектами
  (КНУБА, 2013) Оберемок, И. И.
  Показано, что развитие проектного управления в компании может осуществляться как в одном, так и во всех трёх направлениях одновременно: расширение портфеля проектов, применение областей знаний проектного управления и детализация проектов. Определены возможные пути развития корпоративной системы управления проектами компаний в зависимости от потребностей рынка и стратегических целей компании.