Гендерне бюджетування як новий підхід до державного управління регіональним розвитком

Ескіз

Дата

2018

Автори

Коляда, Тетяна Анатоліївна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Бескиди

Анотація

Економічна ефективність надання суспільних благ і послуг у державі безпосередньо залежить від вирішення питання – на якій основі вони будуть надаватися – централізованій або децентралізованій. Особливої актуальності ця проблема набуває в умовах розбудови бюджетної системи України на демократичних ринкових засадах, де акценти стосовно надання суспільних послуг, на відміну від тоталітарних країн з командно- адміністративною системою управління економікою, зміщені у бік делегування повноважень від органів центральної влади до органів місцевого самоврядування. У сучасних умовах загальносвітовою тенденцією в державному будівництві є – зміцнення інституту місцевого самоврядування та посилення його впливу на соціальні, економічні та політичні процеси у суспільстві

Опис

Ключові слова

державне управління, регіональний розвиток, гендерне бюджетування

Бібліографічний опис

Коляда Т. А. Гендерне бюджетування як новий підхід до державного управління регіональним розвитком / Т. А. Коляда // Регіональна політика : історія, політико-правові засади, архтектура, урбаністика : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков (голова) [та ін.]. – Київ ; Тернопіль : Бескиди, 2018. - Вип. 4, ч. 1 : Четверта міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 23 листопада 2018 р. - С. 90 - 96. - Бібліогр. : 7 назв.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset