Метофорическая и знаково-смысловая структура архитектурно-ландшафтного силуэта города

Ескіз недоступний
Дата
2015
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Статья посвящена композиционно-смысловым отношениям ландшафтных и архитектурных форм силуэта города. Исследование композиционно-смысловой роли ландшафта позволяет выявить принцип формообразования композиционно-силуэтных структур города как функции семантических структур ландшафта и создать взаимообусловленную систему морфотипов ландшафтных и архитектурных форм. Ключевые слова: ландшафт, ландшафтная форма,архитектурная форма, архитектурный силуэт города, смысл, знак, семантика, образ, метафора, структура, морфотип.
Опис
Ключові слова
ландшафт, ландшафтная форма, архитектурная форма, архитектурный силуэт города, смысл, знак, семантика, образ, метафора, структура, морфотип
Бібліографічний опис
Мартышова Л. С. Метофорическая и знаково-смысловая структура архитектурно-ландшафтного силуэта города / Л. С. Мартышова // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-вироб. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. - Київ : КНУБА, 2015. - Вип. 5. - С. 205-210. - Бібліогр. : 3 назви.
Зібрання