Методики якісного аналізу і оцінки бізнес-процесів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Автори
Криворучко, Олена Володимирівна
Рассамакін, Володимир Якович
Мединська, Тетяна Миколаївна
Лященко, Тамара Олексіївна
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглянуто та проаналізовано різні методи кількісного аналізу бізнес-процесів. Наведено приклади застосування різних методів на практиці. Застосування запропонованих методів кількісного аналізу в роботі керівництва компанії дасть змогу зосередити увагу на найбільш значущих напрямах ведення бізнесу та сформувати на цій основі комплексний підхід до вирішення проблем.
Опис
Ключові слова
оцінка бізнес-процесів, SWOT-аналіз, кількісний аналіз, оцінка ефективності, цикл PDCA, кафедра інформаційних технологій
Бібліографічний опис
Методики якісного аналізу і оцінки бізнес-процесів / О. В. Криворучко, В. Я. Рассамакін, Т. М. Мединська, Т. О. Лященко // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2017. – № 31. – С. 83 - 91. - Бібліогр. : 8 назв.
Зібрання