Методики якісного аналізу і оцінки бізнес-процесів

Ескіз недоступний
Дата
2017
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглянуто та проаналізовано різні методи кількісного аналізу бізнес-процесів. Наведено приклади застосування різних методів на практиці. Застосування запропонованих методів кількісного аналізу в роботі керівництва компанії дасть змогу зосередити увагу на найбільш значущих напрямах ведення бізнесу та сформувати на цій основі комплексний підхід до вирішення проблем.
Опис
Ключові слова
оцінка бізнес-процесів, SWOT-аналіз, кількісний аналіз, оцінка ефективності, цикл PDCA, кафедра інформаційних технологій
Бібліографічний опис
Методики якісного аналізу і оцінки бізнес-процесів / О. В. Криворучко, В. Я. Рассамакін, Т. М. Мединська, Т. О. Лященко // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2017. – № 31. – С. 83 - 91. - Бібліогр. : 8 назв.
Зібрання