Особливості становлення та функціонування адміністративного апарату Волинської губернії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Автори
Бортніков, Валерій Іванович
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Економічна думка
Анотація
Діяльність вищих та центральних органів державної влади, апарату територіального управління Південно-Західного краю обумовлена сукупністю обставин, пов’язаних із поділами Речі Посполитої й процесом інтегрування правобережних українських земель до складу Російської імперії. Процес входження цих земель до Росії відбувався на тлі гострого суперництва за право панування над автохтонним українським населенням між офіційною російською владою й місцевою польською: самодержавство мало долати спротив місцевої еліти, оскільки абсолютну більшість поміщиків становили польські дворяни, які тяжіли до історичної Польщі («від моря до моря»).
Опис
Ключові слова
адміністративний апарат Волинської губернії
Бібліографічний опис
Бортніков В. І. Особливості становлення та функціонування адміністративного апарату Волинської губернії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст / В. І. Бортніков // Регіональна політика : історичні витоки, законодавче регулювання, практична реалізація : зб. наук. праць : в 2-х ч. / Мін-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. та ін. ; редкол. : П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль : Економічна думка, 2016. - Вип. ІІ, ч. 2 : Друга міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 14 -15 грудня 2016 р. - С. 118-125. - Бібліогр. : 15 назв.