Чисельний аналіз трищіностійкості просторових призматичних тіл при пружнопластичному деформуванні на основі модифікованого методу реакцій

Ескіз недоступний
Дата
2013
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Дисертаційна робота присвячена аналізу та розробці ефективних підходів для визначення J-інтеграла в дискретних моделях МСЕ при лінійному та нелінійному деформуванні тіл та розробці алгоритмів його обчислення з урахуванням особливостей скінченноелементної дискретизації НМСЕ. Викладено методику обчислення контурного J-інтеграла за величинами вузлових реакцій і переміщень (метод реакцій), розроблено модифікований варіант методу реакцій, що ґрунтується на використанні реакцій і вузлових переміщень в околі вершини тріщини, при цьому поняття контура інтегрування відсутнє. Проведено дослідження збіжності і інваріантності результатів обчислення J-інтеграла модифікованим методом реакцій для випадку пружнопластичного деформування і змішаного руйнування в просторових задачах. Отримані нові розв’язки задач аналізу тріщиностійкості відповідальних об’єктів - корпуса ядерного реактора ВВЕР-1000 і лопатки газової турбіни за наявності напівеліптичних тріщин різних розмірів. Показано, що отримані величини параметрів механіки руйнування є меншими за критичні. При розрахунку компактного зразка отримана залежність J-інтеграла від прикладеного навантаження з урахуванням просторового пружнопластичного деформування.
Опис
Ключові слова
пружнопластичні деформації, механіка руйнування, коефіцієнт інтенсивності напружень, J-інтеграл, напіваналітичний метод скінчених елементів (НМСЕ), модифікований метод реакцій, тривимірні тіла
Бібліографічний опис
Богдан Д. В. Чисельний аналіз трищіностійкості просторових призматичних тіл при пружнопластичному деформуванні на основі модифікованого методу реакцій : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.23.17 / Богдан Дмитро Васильович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. - Київ : КНУБА, 2013. - 21 с. - Бібліогр. : с. 20 - 21
Зібрання