Чисельна побудова редукованих моделей стохастичних параметричних коливань пологих оболонок

Ескіз недоступний
Дата
2011
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розроблений чисельний підхід до побудови редукованих моделей стохастичних параметричних коливань пологих оболонок із застосуванням методів скінченних елементів, узагальнених координат та асимптотичного методу, що заснований на розкладанні статистичних характеристик розв’язків динамічної задачі за малим параметром. Задача стійкості формулюється як задача стійкості відносно моментних функцій. За рахунок розщеплення кореляції зовнішніх впливів на пружну систему з відповідними динамічними станами отримана система лінійних автономних диференціальних рівнянь зі сталими коефіцієнтами.
Опис
Ключові слова
кафедра будівельної механіки, кафедра теоретичної механіки, редуковані моделі, пологі оболонки, задача стійкості, параметричні коливання
Бібліографічний опис
Чисельна побудова редукованих моделей стохастичних параметричних коливань пологих оболонок / В. А. Баженов, Є. С. Дехтярюк, О. О. Лук’янченко, О. В. Костіна // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.; Відп. ред. В. А. Баженов. – Київ : КНУБА, 2011. – Вип. 87. – С. 73 – 87. – Бібліогр. : 9 назв.
Зібрання