Основи побудови систем моніторингу металургійного обладнання на базі лазерних профілометрів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Автори
Зайцев, Євген Олександрович
Криворучко, Олена Володимирівна
Сидорчук, Володимир Євгенович
Цюцюра, Микола Ігорович
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
У даній статті розглянуто проблему діагностики футерівки плавильних печей в металургійній промисловості з метою зменшення енергоспоживання енергоємних виробництв в Україні. Показано, що найбільш придатним – переважним способом визначення стану футерівки є безконтактні методи, засновані на використанні лазерних профілометрів. Вимоги до використовуваної футерівки конвертерів поєднують в собі необхідність досягнення її високої стійкості, яка підвищується при застосуванні системного підходу під час вибору конструкції футерівки, шляхом прогнозування зношення різних її зон. Моніторинг ступеня зношення футерівки дозволяє приймати своєчасні рішення щодо проведення ремонту обладнання та підвищення енергоефективності виробництва. Розроблення моніторингових систем є актуальною науковою задачею, яка виникає у зв’язку з необхідністю впровадження в Україні високоточних і швидкодіючих автоматизованих систем. Найбільш перспективним для побудови систем моніторингу є безконтактні методи, засновані на використанні лазерних профілометрів.Запропоновано структурну схему комп'ютеризованої безконтактної моніторингової системи на основі фазового лазерного вимірювача, здатного працювати від дифузійно-відбиваючої поверхні.
Опис
Ключові слова
енергоспоживання, безконтактний метод, лазерний профілометр, фаза, комп'ютеризована моніторингова система, LabView, футерівка, металургійне обладнання, кафедра інформаційних технологій
Бібліографічний опис
Основи побудови систем моніторингу металургійного обладнання на базі лазерних профілометрів / Є. О. Зайцев, О. В. Криворучко, В. Є. Сидорчук, М. І. Цюцюра // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. П. П. Лізунов – Київ : КНУБА, 2015. – № 24. – С. 177-182. - Бібліогр. : 7 назв.
Зібрання