Деякі аспекти регіональної ідентичності в контексті розвитку української політичної нації в сучасних умовах

Ескіз недоступний
Дата
2015
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Карт-Бланш
Анотація
Регіональна ідентифікація в структурі ідентичності особистості є однією з найстійкіших. Регіональне самоототожнення з певним простором не зводиться безпосередьо до території, а включає певні соціокультурні особливості та несе значне емоційне навантаження (може виражатися через поняття «мала батьківщина», «батьківська хата», «рідна мова», «родинна традиція» тощо). Роль регіональної ідентичності зростає в умовах соціальних потрясінь, зокрема кризи загальнонацональної ідентичності, та сприймається особистістю як острів сталості та захищеності.
Опис
Ключові слова
регіональна ідентичність, контекст розвитку української політичної нації
Бібліографічний опис
Місержи С. Д. Деякі аспекти регіональної ідентичності в контексті розвитку української політичної нації в сучасних умовах / С. Д. Місержи // Регіональна політика : законодавче регулювання та практична реалізація : зб. матеріалів / Мін-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. та ін. ; редкол. : П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль : Карт-Бланш, 2015. – Перша міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 24-25 листопада 2015 р. - С. 179-183. - Бібліогр. : 7 назв.