Методика техніко-економічного порівняння опалювальних приладів для застосування в сучасних динамічних системах водяного опалення

Ескіз недоступний
Дата
2019
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Проблема раціонального використання теплової енергії для опалення будівель і споруд потребує створення енергоефективних систем. Водночас експлуатація таких систем нерозривно взаємопов’язана з конструктивним вирішенням зовнішньої оболонки будівлі. Вона має бути малоінерційною для збереження як теплоти приміщень у холодний період року, так і холоду – у теплий. Основним структурним елементом системи у приміщенні є опалювальний прилад. На ринку України наявний широкий спектр різноманітних приладів: як вітчизняних, так і імпортних. У статті запропоновано метод техніко-економічного порівняння опалювальних приладів з метою підвищення енергоефективності систем за рахунок зменшення споживання органічних палив, а отже, і теплового забруднення довкілля. Окрім традиційних критеріїв для порівняння (матеріалоємність, спосіб теплопередачі, ергономічні характеристики тощо) розглянуто також теплову інерційність опалювального приладу, питому вартість 1 кВт його номінальної встановленої теплової потужності.
Опис
Ключові слова
енергоефективність, зовнішня оболонка будівлі, теплова інерційність, система опалення, опалювальний прилад, радіатор, конвектор, кафедра теплогазопостачання і вентиляції
Бібліографічний опис
Москвітіна А. С. Методика техніко-економічного порівняння опалювальних приладів для застосування в сучасних динамічних системах водяного опалення / А. С. Москвітіна, О. П. Любарець, К. М. Предун // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2019. – № 37. – С. 210-218. - Бібліогр. : 16 назв.
Зібрання