Методика техніко-економічного порівняння опалювальних приладів для застосування в сучасних динамічних системах водяного опалення

Ескіз

Дата

2019

Автори

Москвітіна, Анна Сергіївна
Любарець, Олександр Петрович
Предун, Костянтин Миронович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Проблема раціонального використання теплової енергії для опалення будівель і споруд потребує створення енергоефективних систем. Водночас експлуатація таких систем нерозривно взаємопов’язана з конструктивним вирішенням зовнішньої оболонки будівлі. Вона має бути малоінерційною для збереження як теплоти приміщень у холодний період року, так і холоду – у теплий. Основним структурним елементом системи у приміщенні є опалювальний прилад. На ринку України наявний широкий спектр різноманітних приладів: як вітчизняних, так і імпортних. У статті запропоновано метод техніко-економічного порівняння опалювальних приладів з метою підвищення енергоефективності систем за рахунок зменшення споживання органічних палив, а отже, і теплового забруднення довкілля. Окрім традиційних критеріїв для порівняння (матеріалоємність, спосіб теплопередачі, ергономічні характеристики тощо) розглянуто також теплову інерційність опалювального приладу, питому вартість 1 кВт його номінальної встановленої теплової потужності.

Опис

Ключові слова

енергоефективність, зовнішня оболонка будівлі, теплова інерційність, система опалення, опалювальний прилад, радіатор, конвектор, кафедра теплогазопостачання і вентиляції

Бібліографічний опис

Москвітіна А. С. Методика техніко-економічного порівняння опалювальних приладів для застосування в сучасних динамічних системах водяного опалення / А. С. Москвітіна, О. П. Любарець, К. М. Предун // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2019. – № 37. – С. 210-218. - Бібліогр. : 16 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset