До питання про сенс та моделі самоврядування в контексті функціонування правової держави

Ескіз недоступний
Дата
2017
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Бескиди
Анотація
Формування правової, суверенної, демократичної держави завжди супроводжується багатьма складними процесами, серед яких одне з домінуючих місць займає становлення дієздатного місцевого самоврядування. Таке самоврядування - окрема і специфічна форма реалізації народом належної йому влади, а ще - невичерпна основа демократії.
Опис
Ключові слова
правова держава, моделі самоврядування, місцеве самоврядування
Бібліографічний опис
Каракасіді О. Ф. До питання про сенс та моделі самоврядування в контексті функціонування правової держави / О. Ф. Каракасіді // Регіональна політика : історія, політико-правові засади, архтектура, урбаністика : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков (голова) [та ін.]. – Київ ; Тернопіль : Бескиди, 2017. - Вип. 3, ч. 1 : Третя міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 22 - 23 листопада 2017 р. - С. 268 - 272. - Бібліогр. : 6 назв.