Аналіз та порівняння основних складових архітектурно-будівельних САПР

Ескіз

Дата

2010

Автори

Бородавка, Є. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розглянуто структуру засобів САПР, що використовуються в процесі автоматизованого проектування будівельних об'єктів. Виокремлено основні складові цих засобів та досліджено їх взаємодію. Проведено аналіз та порівняння найбільш розповсюджених архітектурно-будівельних САПР та їх компонентів. Побудовано узагальнені моделі AEC CAD - засобів та засобів підтримки життєвого циклу будівельних об'єктів.

Опис

Ключові слова

архітектурно-будівельні САПР, AEC CAD, PLM, CAx-засіб, класична трирівнева архітектура, ArchiCAD, AutoCAD, AllPlan, кафедра інформаційних технологій проектування та прикладної математики, кафедра інформаційних технологій

Бібліографічний опис

Бородавка Є. В. Аналіз та порівняння основних складових архітектурно-будівельних САПР / Є. В. Бородавка // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. П. П. Лізунов – Київ : КНУБА, 2010. – № 3. – С. 71 - 74. - Бібліогр. : 4 назви.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset