Планування та впровадження заходів з електромагнітної безпеки у промислових будівлях та спорудах

Ескіз

Дата

2020

Автори

Панова, О. В.
Бурдейна, Н. Б.
Ніколаєв, К. Д.
Бірук, Я. І.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Різноманітність та складні механізми формування електромагнітної обстановки у сучасних промислових будівлях і спорудах електричні та магнітні поля промислової частоти, високочастотні електромагнітні поля зовнішніх та внутрішніх джерел, генерація за певних умов гармонік та інтергармонік промислової частоти тощо, робить неможливим нормалізацію рівнів полів за рахунок окремих організаційних або технічних заходів електромагнітної безпеки. У багатьох випадках є необхідність підвищення рівня електромагнітної сумісності електричного та електронного обладнання [1], що висуває додаткові вимоги до якості електроенергії у силовій мережі, випромінювальних здатностей окремих одиниць обладнання і т.н. У таких умовах застосування айефективнішого методу зниження рівнів полів широкочастотного діапазону – екранування не може бути ефективним через формування у виробничому середовищі своєрідного ізотропного електромагнітного фону, що особливо актуально для магнітних полів наднизьких частот через їх квазістаціонарність. Тому впровадження заходів з електромагнітної безпеки повинні здійснюватися послідовно з максимальним зниженням рівнів електричних, магнітних та електромагнітних полів евиробничого походження організаційними заходами, що мінімізує витрати на впровадження технічних рішень, захисних конструкцій тощо. Це потребує визначення побічних виявів на електромагнітну обстановку у промислових будівлях і спорудах, їх критичності з точки зору електромагнітної безпеки та формування попередніх заходів, які спрощують виконання подальших безпечних робіт.

Опис

doi: https://doi.org/10.31474/1999-981x-2020-2-155-161

Ключові слова

кафедра фізики, електромагнітні поля, екранування, композиційні матеріали, коефіцієнти екранування

Бібліографічний опис

Планування та впровадження заходів з електромагнітної безпеки у промислових будівлях та спорудах / О.В. Панова, Н.Б. Бурдейна, К.Д. Ніколаєв, Я.І. Бірук // Вісті донецького гірничого інституту : наук.-техн. - журн. / ДонНТУ ; гол. ред. Подкопаєв С. В. -Покровськ, 2020. - №2. - С.155-161. - Бібліогр. : 15 назв.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced