Моделювання впливу факторів на величину прибутку

Ескіз

Дата

2022

Автори

Якимчук, І. М
Поколенко, В. О.
Прибудько, Я.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Ліра-К

Анотація

У роботі досліджено прибуток як одного з важливих критеріїв результативності діяльності підприємства. Визначено актуальність дослідження питань формування прибутку підприємства і виявлення впливу на нього різних чинників. Наведено фактори зростання прибутковості та запропоновано шляхи підвищення прибутку підприємств.

Опис

Ключові слова

кафедра менеджменту в будівництві, кафедра організації та управління будівництвом, кафедра менеджменту в будівництві, прибуток, діяльність підприємств, прибуток підприємств

Бібліографічний опис

Якимчук І. М. Моделювання впливу факторів на величину прибутку / І. М. Якимчук, В. О. Поколенко, Я. Прибудько // Економіко-управлінські та інформаційно-аналітичні новації в будівництві : IV Міжнародна науково-практична конференція : програма та тези доповідей, Київ, 7 – 8 червня 2022 / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; ред. О. Ю. Бєлєнкова. – Київ : Ліра-К, 2022. - С. 297 – 299. – Бібліогр. : 7 назв.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced