Підхід до побудови сценарію розв’язання задачі підтримки прийняття рішень з оцінки житлових об’єктів нерухомості

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Автори
Ізмайлова, О. В.
Красовська, Г. В.
Красовська, К. К.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Дано загальну характеристику підходу до побудови сценарію реалізації функцій задачі з оцінки вартості об’єктів нерухомості на основі порівняльного підходу із застосуванням методу аналізу ієрархій.
Опис
Ключові слова
житловий об’єкт нерухомості, експертне оцінювання, порівняльна оцінка, системи підтримки прийняття рішень, ієрархія та вага критеріїв, кафедра інформаційних технологій
Бібліографічний опис
Ізмайлова О. В. Підхід до побудови сценарію розв’язання задачі підтримки прийняття рішень з оцінки житлових об’єктів нерухомості / О. В. Ізмайлова, Г. В. Красовська, К. К. Красовська // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. П. П. Лізунов. – Київ : КНУБА, 2013. – № 16. – С. 86-95. - Бібліогр. : 14 назв.
Зібрання