Філософські підгрунтя гармонізації архітектурного середовища

Ескіз

Дата

2011

Автори

Шебек, Н. М.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Загальні закони світобудови розглядаються як фундамент теорії гармонізації архітектурного середовища.

Опис

Ключові слова

кафедра дизайну архітектурного середовища, гармонізація архітектурного середовища, загальні закони світобудови, гармонизация архитектурной среды, общие законы мироздания, harmonization of architectural environment, the general laws of the universe

Бібліографічний опис

Шебек Н. М. Філософські підгрунтя гармонізації архітектурного середовища / Н. М. Шебек // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2011. - Вип. 26. - С. 104-114. - Бібліогр. : 15 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset