Філософські підгрунтя гармонізації архітектурного середовища

Ескіз недоступний
Дата
2011
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Загальні закони світобудови розглядаються як фундамент теорії гармонізації архітектурного середовища.
Опис
Ключові слова
кафедра дизайну архітектурного середовища, гармонізація архітектурного середовища, загальні закони світобудови, гармонизация архитектурной среды, общие законы мироздания, harmonization of architectural environment, the general laws of the universe
Бібліографічний опис
Шебек Н. М. Філософські підгрунтя гармонізації архітектурного середовища / Н. М. Шебек // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2011. - Вип. 26. - С. 104-114. - Бібліогр. : 15 назв.
Зібрання