Вип. 26

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 5 з 21
 • Документ
  Структурно-морфологічні закономірності формування біокліматичних будівель
  (КНУБА, 2011) Кірнос, П. В.
  В умовах глобальної екологічної кризи з’являється необхідність створення енергетично-ефективних та екологічно чистих архітектурних систем . В результаті проведеного аналізу світового досвіду проектування та наукових розробок в області екологічної архітектури виявлено чотири напрями організації архітектурного простору : аркотектурне моделювання , архітектурно- біонічне моделювання , біотектурне формування архітектурних об’єктів , архітектонічне моделювання енергоефективної огороджуючої оболонки архітектурного об’єкту . Структурно-системні властивості організації простору архітектурних об’єктів лежать в основі загальних закономірностей існування архітектурного середовища: категорій диференціювання простору, циркуляторності , комунікації цілісності еволюційності Архітектурна сутність запропонованої моделі біокліматичної архітектури заключається у відтворенні процесів структури самоорганізації трьох взаємодіючих архітектурних систем : тектонічної (внутрішній простір будівлі) , аркотектурної (просторова оболонка будівлі) , біосинатропної (інтегровані фрагменти та елементи природних ландшафтів) . Формоутворення здійснюється (подібно потоку інформації) у трьохвекторному абстрагованому просторі , представленому у вигляді безкінечних просторових решіток шляхом інтеграції локумів приміщень) в чарунки відповідно циркуляційним правилам . Структурно-морфологічні закономірності формоутворення біокліматичних будівель базуються на природничо-наукових методах дослідження, які передбачають цілісно-структурний аналіз взаємодії на рівні систем та на рівні елементів . Заключний етап дослідження передбачає розробку структурогенезу біокліматичних будівель з врахуванням біокліматичних факторів : особливостей артеприродних ландшафтів та містобудівної ситуації , який доцільно адаптувати в інформаційно-математичні моделі геометризованих об’єктів і топології просторових форм для комп’ютеризованих архітектурних програм генерації об’єктів біокліматичної архітектури .
 • Документ
  Прийоми реконструкції будівель професійно-технічних навчальних закладів
  (КНУБА, 2011) Закрепа, Л. М.
  В даній статті розглядається необхідність вирішення масштабних задач оновлення існуючого фонду будівель професійно-технічної освіти . Визначені напрямки удосконалення будівель професійно-технічних навчальних закладів та прийоми розвитку реконструкції , з метою підвищення якості архітектурно-планувальних рішень даних типів будівель.
 • Документ
  Соціально-економічний чинник формування бальнеологічних санаторних комплексів в Україні
  (КНУБА, 2011) Ватрич, І. Д.
  У статті розглянутий соціально-економічний фактор формування Бальнеологічних санаторних комплексів (БСК) в Україні. Запропонована класифікація БСК за соціально-економічним чинником.
 • Документ
  Динамічне проектування ландшафтів в програмно-інформаційному середовищі
  (КНУБА, 2011) Левченко, О. В.
  У статті представлений огляд комплексу Bryce в роботі архітекторів та ландшафтних дизайнерів за умови залучення БІМ технології інформаційного моделювання будівель.
 • Документ
  Екологічний, функціональний та естетичний підходи до формування архітектурних об'єктів на воді
  (КНУБА, 2011) Чернятевич, Н. Г.
  Розглядаються актуальні підходи у формуванні об’єктів на воді , їх розташування у місті в залежності від функціонального призначення. Визначаються основні види взаємодії архітектури і води .