Вип. 26

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 39
 • Документ
  Проблемы формирования архитектуры многоэтажного жилища в условиях г. Тегеран
  (КНУБА, 2011) Азари Алиреза
  Рассмотрены проблемы формирования современного многоэтажного городского жилища для г . Тегеран , предложены основные направления совершенствования его структуры и архитектуры .
 • Документ
  Класифікація гуртожитків для молоді
  (КНУБА, 2011) Федченко О. В.
  У статті запропоновано класифікацію гуртожитків для молоді за основними ознаками : тип мешканця , місткість гуртожитку, архітектурно - планувальна організація та система обслуговування .
 • Документ
  Типологічні особливості гаражів для велосипедів
  (КНУБА, 2011) Гарбар М. В.
  В статті розглядаються характерні типи будівель , їх особливості та принципи формування в місті , функціонально-планувальну організацію гаражів для велосипедів .
 • Документ
  "Ускользающая" типология и разнообразие жилища. Часть 2
  (КНУБА, 2011) Яблонская А. Д.
  Повышение дифференциации, специализации жилища из-за смены моделей обитания неэффективный путь . Рассматривается механизмы взаимовлияния типологии жилища и реального разнообразия системы ©жилье» . Рассматриваются три принципиальные схемы этого взаимовлияния. Однообразие системы управления ведет к снижению разнообразия системы ©жилье» . Ключевые параметры системы ослабевают, и появление небольшого дополнительного разнообразия внешней среды может привести к потере жизнеспособности системы , или надолго затормозить ее развитие . Социальные , экономические, политические , культурные отношения являются инструментами управления разнообразия системы ©жилье», через типологию жилища, которая выступает как одно из звеньев усиления разнообразия управления , при условии наличия действенного механизма влияния, как поле возможностей , вариантов в условиях неопределенности .
 • Документ
  Особенности жилых зданий от традиции к современности г. Тегерана
  (КНУБА, 2011) Алиреза Шешпари
  В статье прослеживается анализ традиционных и современных жилых зданий в Тегеране , а также влияние традиционного подхода к современному городскому жилищу.
 • Документ
  Екологічне будівництво. Запорука успіху і основні напрямки
  (КНУБА, 2011) Шило Н. М.
  Розглянуті проблеми розвитку екологічного будівництва . Охарактеризовані сучасні системи рейтингової екологічної сертифікації архітектурних об’єктів . Проаналізовані основні напрямки проектування екобудівель .
 • Документ
  Высшие учебные заведения архитектурно-строительного профиля в Иране
  (КНУБА, 2011) Эмамианфар Али
  В статье рассмотрены размещение, функциональные схемы, архитектурные решения высших учебных заведений архитектурно - строительного профиля в Иране .
 • Документ
  Мова пропорцій в поезії архітектури
  (КНУБА, 2011) Сьомка С. В.
  Питання, розглянуті в статті, далекі від художніх алегорій , але безпосередньо стосуються досліджень , систематизації і можливості застосування пропорціонування як проектно-аналітичного інструментарію сучасного зодчого .
 • Документ
  Наукові засади систематизації груп засуджених в архітектурному середовищі пенітенціарного закладу
  (КНУБА, 2011) Третяк Ю. В.
  У статті висвітлено проблеми диференціації колективу засуджених у середовищі виправного закладу. Розподіл і класифікація особистості за різними категоріями надає можливість створення зведеної систематики колективу засуджених і службового персоналу пенітенціарного закладу, вивчення режимів та ритмів їх функціонування у відповідному архітектурному середовищі .
 • Документ
  Виникнення та розвиток архітектури енергоефективних висотних офісних будівель
  (КНУБА, 2011) Тимошенко О. К.
  В статті аналізується розвиток архітектури висотних офісних будівель . Розглянуто вплив застосування генераторів енергії та економічних конструктивних систем на формування їх архітектурного рішення . Наведені приклади будівель та проектів з використанням енергоефективних технологій .
 • Документ
  Деякі проблеми сучасного розвитку аеропортів України
  (КНУБА, 2011) Семикіна О. В.
  У статі розглянуто питання щодо необхідності створення прогнозу раціонального розвитку мережі аеропортів України , також створення перспективних планів забудови території аеропортів зокрема.
 • Документ
  Функционально-планировочная организация торговых комплексов коммерческих ячеек в Иране
  (КНУБА, 2011) Тормакан Ахмад; Малик Т. В.
  Рассматривается функционально-планировочная организация торговых комплексов с коммерческими ячейками в Иране. Обозначены разнообразные функциональные блоки, зоны и единицы и указаны необходимые помещении и их особенности . Определены схемы взаимосвязи между ними и разные приемы соединения разных функциональных помещений .
 • Документ
  Вітчизняний досвід проектування водно-туристичних комплексів
  (КНУБА, 2003-04) Ніканоров С. О.
  В статті розглянутий вітчизняний досвід архітектурного проектування та історії формування водно-туристичних комплексів .
 • Документ
  Деякі проблеми реконструкції кінотеатру ©Росія» в м. Вінниця
  (КНУБА, 2011) Петровська А. В.; Зиміна С. Б.
  В статті надаються факти з історії виникнення та розвитку міста Вінниці , розглядаються деякі проблеми , що виникають в процесі реконструкції кінотеатру ©Росія» , запропоновані варіанти архітектурного об’єму кінотеатру після реконструкції.
 • Документ
  Періоди формування архітектури іподромів
  (КНУБА, 2011) Неділько, А.О.
  У статті представлені етапи формування архітектури іподрому, розглянута архітектура споруд, що передували виникненню сучасного іподрому. Розкриваються історичні особливості архітектури іподрому, характерні для кожного етапу.
 • Документ
  Функціонально-експлуатаційні вимоги до опорядження стін і стель приміщень житлових і громадських будівель
  (КНУБА, 2011) Самойлович В. В.
  Проведено типізацію приміщень житлових і громадських будівель і розроблені вимоги до опорядження стін і стель в різних типах середовища життєдіяльності .
 • Документ
  Про проблеми формування сучасних культурно-просвітницьких закладів
  (КНУБА, 2011) Примачок О. А.
  Розглянуто значення культурно-просвітницької діяльності у вихованні молоді та вплив сучасних суспільних потреб на формування закладів КПД . Проаналізований сучасний екологічний стан територій для відпочинку. Запропонована можливість інтеграції закладів КПД та рекреаційних зон міста .
 • Документ
  Композиция. Пространство. Информация
  (КНУБА, 2011) Костенко А. Я.; Семка С. В.
  В статті розглянуті деякі питання композиційно-просторових рішень прогресивних медіа систем і інформативності сучасного міського середовища .
 • Документ
  Структурно-морфологічні закономірності формування біокліматичних будівель
  (КНУБА, 2011) Кірнос, П. В.
  В умовах глобальної екологічної кризи з’являється необхідність створення енергетично-ефективних та екологічно чистих архітектурних систем . В результаті проведеного аналізу світового досвіду проектування та наукових розробок в області екологічної архітектури виявлено чотири напрями організації архітектурного простору : аркотектурне моделювання , архітектурно- біонічне моделювання , біотектурне формування архітектурних об’єктів , архітектонічне моделювання енергоефективної огороджуючої оболонки архітектурного об’єкту . Структурно-системні властивості організації простору архітектурних об’єктів лежать в основі загальних закономірностей існування архітектурного середовища: категорій диференціювання простору, циркуляторності , комунікації цілісності еволюційності Архітектурна сутність запропонованої моделі біокліматичної архітектури заключається у відтворенні процесів структури самоорганізації трьох взаємодіючих архітектурних систем : тектонічної (внутрішній простір будівлі) , аркотектурної (просторова оболонка будівлі) , біосинатропної (інтегровані фрагменти та елементи природних ландшафтів) . Формоутворення здійснюється (подібно потоку інформації) у трьохвекторному абстрагованому просторі , представленому у вигляді безкінечних просторових решіток шляхом інтеграції локумів приміщень) в чарунки відповідно циркуляційним правилам . Структурно-морфологічні закономірності формоутворення біокліматичних будівель базуються на природничо-наукових методах дослідження, які передбачають цілісно-структурний аналіз взаємодії на рівні систем та на рівні елементів . Заключний етап дослідження передбачає розробку структурогенезу біокліматичних будівель з врахуванням біокліматичних факторів : особливостей артеприродних ландшафтів та містобудівної ситуації , який доцільно адаптувати в інформаційно-математичні моделі геометризованих об’єктів і топології просторових форм для комп’ютеризованих архітектурних програм генерації об’єктів біокліматичної архітектури .
 • Документ
  Прийоми реконструкції будівель професійно-технічних навчальних закладів
  (КНУБА, 2011) Закрепа, Л. М.
  В даній статті розглядається необхідність вирішення масштабних задач оновлення існуючого фонду будівель професійно-технічної освіти . Визначені напрямки удосконалення будівель професійно-технічних навчальних закладів та прийоми розвитку реконструкції , з метою підвищення якості архітектурно-планувальних рішень даних типів будівель.