Метод інституційних рекомендацій як один із методів господарського процесуального права

Ескіз недоступний
Дата
2011
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Юрінком Інтер
Анотація
У статті розглядаються питання методології господарського процесуального права та пропонується виділення методу інституційних рекомендацій.
Опис
The article deals with the methodology of economic procedural law and it is offered a selection of the method of institutional recommendations.
Ключові слова
методи господарського процесуального права, інституція, Вищий господарський суд
Бібліографічний опис
Похиленко І. С. Метод інституційних рекомендацій як один із методів господарського процесуального права / І. С. Похиленко // Вісник господарського судочинства України / Вищ. госп. суд України ; гол. ред. А. Й. Осетинський. Київ, 2011. – № 4. – С. 103 – 107. - Бібліогр. : 13 назв.
Зібрання