Методика схематичного зображення структури внутрішнього простору будівель при проектуванні

Ескіз недоступний
Дата
2014
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглянуто застосування схематичного зображення складного внутрішнього простору при проектуванні та аналізі композиції будівель. Наведено приклади формалізованого проектування громадських центрів.
Опис
Ключові слова
внутрішній простір, інтер’єр, методика архітектурного проектування, об’ємно-просторова композиція, сучасна архітектура, внутреннее пространство, интерьер, методика архитектурного проектирования, объемно-пространственная композиция, современная архитектура, inner space, interior, methods of architectural designing, spatial-volumetric composition, contemporary architecture
Бібліографічний опис
Ушаков Г. Н. Методика схематичного зображення структури внутрішнього простору будівель при проектуванні / Г. Н. Ушаков // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-вироб. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відповід. ред. П. М. Куліков. – Київ : КНУБА, 2014. – Вип. 2. – С. 125-129. – Бібліогр. : 4 назв.
Зібрання