Методика схематичного зображення структури внутрішнього простору будівель при проектуванні

Ескіз

Дата

2014

Автори

Ушаков, Г. Н.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розглянуто застосування схематичного зображення складного внутрішнього простору при проектуванні та аналізі композиції будівель. Наведено приклади формалізованого проектування громадських центрів.

Опис

Ключові слова

внутрішній простір, інтер’єр, методика архітектурного проектування, об’ємно-просторова композиція, сучасна архітектура, внутреннее пространство, интерьер, методика архитектурного проектирования, объемно-пространственная композиция, современная архитектура, inner space, interior, methods of architectural designing, spatial-volumetric composition, contemporary architecture

Бібліографічний опис

Ушаков Г. Н. Методика схематичного зображення структури внутрішнього простору будівель при проектуванні / Г. Н. Ушаков // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-вироб. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відповід. ред. П. М. Куліков. – Київ : КНУБА, 2014. – Вип. 2. – С. 125-129. – Бібліогр. : 4 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced