Соціокультурні чинники політичного протесту в Україні у контексті регіональної ідентифікації

Ескіз

Дата

2015

Автори

Бортніков, Валерій Іванович
Белгасем Мохамед Алі

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Карт-Бланш

Анотація

Соціокультурні чинники політичного протесту в Україні обумовлені змінами у соціальній структурі населення, виходом на політичну арену середнього класу, молоді, вільної від обмежень тоталітарного минулого.

Опис

Ключові слова

регіональна ідентифікація, політичний протест, соціокультурні чинники політичного протесту

Бібліографічний опис

Бортніков В. І. Соціокультурні чинники політичного протесту в Україні у контексті регіональної ідентифікації / В. І. Бортніков, Белгасем Мохамед Алі // Регіональна політика : законодавче регулювання та практична реалізація : зб. матеріалів / Мін-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль: Карт-Бланш, 2015. – Перша міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 24-25 листопада 2015 р. - С. 12- 17. - Бібліогр. : 11 назв.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset